Start woningbouw Centrumeiland verwacht in 2017

Een stedelijke omgeving, energieneutraal, met de nadruk op zelfbouw en duurzaamheid, ‘groen en gezond’, en vooral: stap voor stap. Dit zijn in grote lijnen de uitgangspunten voor de ontwikkeling van Centrumeiland – het eerste eiland van IJburg 2 dat de […]

Groen licht voor gracht Wim Noordhoekkade

De Gemeenteraad van Amsterdam is op 26 november jl. akkoord gegaan met de aanleg van een gracht langs de Wim Noordhoekkade op IJburg, zoals voorgesteld door het College van B&W. Ook voor de financiering van dit project gaf de Raad […]

Nuonweg: De deur staat weer op een kier

De Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (DIVV) van Amsterdam start binnenkort een onderzoek naar de maatregelen die genomen moeten worden om de sinds eind juli afgesloten ‘Nuonweg’ aan de oostkant van IJburg te heropenen. Het Amsterdamse college van B&W heeft […]

Nuonweg driedubbel op slot

Op vrijdag 25 juli is de Oostelijke ontsluitingsweg IJburg geruisloos opengesteld. Met even weinig geluid maar niet minder onverbiddelijk is tegelijkertijd de oostelijke afslag naar de ‘Nuonweg’ afgesloten. Acties van IJburgers en andere belanghebbenden om deze kortste weg naar de […]

Burger bedenkt inrichting van Centrumeiland

De eerste zestig inzendingen zijn al binnen. Ideeën over de inrichting van Centrumeiland, het nieuwe land dat aan de noordoostkant van IJburg wordt aangelegd. De schetsen, tekeningen en maquettes worden tentoongesteld bij Arcam, het centrum voor architectuur aan de Prins […]