Nieuws

Nuonweg open of dicht? IJburgers richten hun pijlen nu op Diemen

De werkzaamheden aan de Oostelijke Ontsluiting IJburg (OOIJ) naderen de eindstreep. Vanaf eind juli ligt er een prachtige verbinding met de A1 en de A9. Dat tegelijkertijd de Nuonweg – de snelle verbinding met de Maxis, de plek waar duizenden IJburgers hun wekelijkse boodschappen doen – wordt afgesloten, ervaren velen als minder ‘prachtig’.

Ook al is die afsluiting al lang geleden afgesproken – in 2010 waren Diemen, Nuon, Muiden en Amsterdam het er over eens dat het openstellen van de private weg van Nuon slechts tijdelijk nodig was – de werkelijkheid van vandaag ziet er anders uit dan toen. Het aanpassen van die afspraak moet kunnen, zo vinden Muiden, Maxis én IJburgers al een tijdje. Maar helaas, een handtekeningenactie, een burgerinitiatief, een opdracht van de Amsterdamse gemeenteraad aan de verantwoordelijk wethouder om het openhouden van de Nuonweg te realiseren, geen van de tot nog toe gevoerde acties heeft ertoe geleid dat het project OOIJ aan de wens van de IJburgers is aangepast.

De tot nog toe verantwoordelijk wethouder (Van Poelgeest) heeft weliswaar brieven geschreven aan de partijen die aan het openhouden van de Nuonweg moeten meewerken (Nuon, Diemen, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat), maar veel verder dan inventariseren van standpunten is het nog niet gekomen. Gesprekken moeten nog gevoerd, scenario’s gemaakt, voorstellen besproken in de gemeenteraad.
Van alle benaderde partijen heeft Diemen de meeste noten op zijn zang. De gemeente Diemen heeft het voor het zeggen, omdat dit deel van de OOIJ over haar grondgebied loopt. De burgemeester heeft weliswaar haar medewerking toegezegd, maar dan onder een reeks van voorwaarden. Het is een lange lijst, waarin niet alleen begrippen als veiligheid en kosten aan de orde komen, maar ook het belang van de winkeliers in Diemen – die juist met het oog op de ‘ontsluiting van IJburg hebben geïnvesteerd’ – en de vrees voor sluipverkeer. Aan het nieuwe gemeentebestuur van Amsterdam de schone taak om hier mee aan de slag te gaan. En wie weet krijgt Van Poelgeest een opvolger die op dit punt meer daadkracht vertoont.

Ondertussen tikt de klok door: op 25 juli gaat de Nuonweg dicht. Er is dus haast geboden, zo vinden de ondernemers van de Maxis, en zo vindt Annet de Klerk, woordvoerder van de IJburgers die eerder dit jaar voor het openhouden van de Nuonweg bij het Amsterdams college van Burgemeester en Wethouders (B en W) een burgerinitiatief indienden.

Nu het Amsterdamse raderwerk trager gaat dan gehoopt lijkt het zinvol om óók pijlen te richten op het gemeentebestuur van Diemen. Zeker nu Diemen onlangs een verkeersbesluit nam dat wettelijk een einde maakt aan de openstelling van de Nuonweg. Dit besluit is op 27 maart gepubliceerd in de Staatscourant, en wordt van kracht zes weken na publicatie. Dat is op 8 mei aanstaande.
Nog twee weken de tijd dus om dit besluit te blokkeren door schriftelijk bezwaar in te dienen bij B en W van Diemen. Annet de Klerk van het burgerinitiatief hoopt dat dat massaal zal gebeuren. Om haar mede-IJburgers bij het indienen te helpen heeft zij een model-bezwaarschrift geplaatst op de zojuist gelanceerde website www.nuonweg.nl. Tijdens drukke winkeltijden wordt het modelformulier ook bij de Maxis uitgereikt.

Maxis zelf zal ook bezwaar indienen. Bovendien vraagt Maxis bij de rechtbank een voorlopige voorziening zodat de Nuonweg hangende de onderhandelingen niet kan worden afgesloten.

Lees ook:
Nuonweg toch dicht op 25 juli? Aansluiting IJburg–A1 al eind juli in gebruik (27-03-2014)
Gemeenteraad stuurt Van Poelgeest op pad voor openhouden ‘Nuonweg’ (29-12-2013)
Dossier Nuonweg