Nieuws

Maxis vraagt rechter om voorlopige voorziening Eric van der Burg in gesprek met Diemen

Met de voltooiing van de Oostelijke Ontsluitingsweg IJburg (OOIJ) op 25 juli aanstaande – een half jaar eerder dan oorspronkelijk gepland! – komt ook de afsluiting van de Overdiemerweg alias ‘Nuonweg’ dichterbij. Waarschuwingsborden aan begin en eind van zowel de rijbaan als het fietspad attenderen gebruikers erop, dat het vanaf 25 juli gebeurd is met deze korte verbindingsroute tussen IJburg en de Maxis, de plek waar veel IJburgers – bij gebrek aan voldoende winkelvoorzieningen in hun eigen wijk – hun wekelijkse boodschappen inslaan. Ook voor Muidense jongeren die op IJburg naar school gaan zal deze route per die datum tot het verleden behoren. Tenzij…….
Tenzij de Rechtbank Amsterdam vóór 25 juli ingaat op het verzoek van Hypermarkten Holland B.V. – vertegenwoordiger van de Maxis-winkeliers – om met een voorlopige voorziening te treffen die ertoe leidt dat de Nuonweg vooralsnog open blijft. Deze juridische procedure wordt gevoerd tegen de gemeente Diemen, die als eigenaar van de grond onder het kruispunt OOIJ-Overdiemerweg de sleutel in handen heeft voor de oplossing van dit probleem. En Diemen ligt dwars.
Ook de gemeente Amsterdam zal – als derde belanghebbende partij – in deze procedure worden gehoord. Een kans voor de kersverse wethouder Eric van der Burg, die zich – in tegenstelling tot zijn voorganger Van Poelgeest – sinds zijn aanstelling sterk maakt voor de belangen van de IJburgers.
Zo ging Van der Burg vorige week persoonlijk in gesprek met zijn Diemense collega Scholten, om de eisen die Diemen stelt aan onder meer de veiligheid van het kruispunt nu eens echt inhoudelijk door te nemen. In een brief aan de gemeenteraad deed hij hier afgelopen maandag verslag van. Helaas, zo schrijft hij, is het onvermijdelijk dat de Nuonweg, als de OOIJ op 25 juli daadwerkelijk wordt opengesteld, in ieder geval tijdelijk wordt afgesloten. Gelijktijdige openstelling van de OOIJ èn Nuonweg acht de gemeente Diemen in de huidige verkeerssituatie niet mogelijk. Na het zomerreces komt Van der Burg bij de gemeenteraad terug met een notitie over de randvoorwaarden (kosten, onderzoek, vervolgafspraken met andere betrokken partijen en meer) om de weg op een later tijdstip opnieuw open te stellen.

En hoe gaat het op 25 juli? Nuonweg of OOIJ, open of dicht? Voor de korte termijn is het woord nu aan de rechter.