Nieuws

Nuonweg toch dicht op 25 juli? Aansluiting IJburg–A1 al eind juli in gebruik

De werkzaamheden aan de nieuwe Oostelijke Ontsluitingsweg IJburg (OOIJ) vorderen gestaag. Inmiddels is bekend geworden dat deze weg, die IJburg gaat verbinden met de A1 en de A9, al op 25 juli in gebruik kan worden genomen. Dat is mooi, maar wat gebeurt er dan met de Overdiemerweg, de weg die sinds 2010 als tijdelijke ontsluitingsweg is gebruikt?

Volgens het oorspronkelijke plan zal deze weg worden afgesloten. Maar omdat veel IJburgers via deze weg, de ‘Nuonweg’, voor hun wekelijkse boodschappen naar de Maxis gaan, heeft de gemeenteraad de verantwoordelijk wethouder drie maanden geleden opdracht gegeven om ‘tot een oplossing te komen om de Nuonweg voor (lokaal) auto- en fietsverkeer open te houden’. Dat moet gebeuren in samenspraak met Nuon (de eigenaar van de weg) en de gemeente Diemen (op wiens grondgebied OOIJ en Nuonweg lopen), en ook Maxis en Muiden moeten er van de raad bij betrokken worden.

Schiet dat een beetje op? “Ja, er wordt aan gewerkt,” zo liet de wethouder de raad half maart weten. Al zal het allemaal wat langer duren dan de raadsleden wellicht verwachtten. Want voordat alle betrokken partijen hun voorwaarden voor openhouden van de weg hebben uitgesproken – ook Rijkswaterstaat, Provinciale Staten en Stadsregio Amsterdam moeten hun zegje doen – zijn we algauw een paar maanden verder. En dan, zo bericht het uitvoerend projectbureau, gaan alle partijen om de tafel om de verschillende scenario’s te bespreken. Vervolgens komt er een voorstel in de raad, moet er budget komen en moet er ook nog een bestemmingsplan worden gewijzigd. Dat neemt alles bij elkaar zoveel tijd in beslag dat het veel te duur zou zijn om de afronding van de OOIJ daarop te laten wachten.

Kortom, dat hek voor de Nuonweg gaat op 25 juli gewoon dicht… Tenzij de nieuwe gemeenteraad – ongetwijfeld gesteund door de nieuwe bestuurscommissie Oost – de nieuwe wethouder op nieuwe ideeën brengt. De tijd zal het leren.

Lees ook:
Gemeenteraad stuurt Van Poelgeest op pad voor openhouden ‘Nuonweg’ (19-12-2013)
Dossier Nuonweg