Nieuws

Van Poelgeest sprak om agendatechnische redenen nog niet persoonlijk met Diemen over ‘Nuonweg’

In de vergadering van de gemeenteraad van Amsterdam op woensdag 21 mei hebben D66, VVD en SP het college van B&W gevraagd om met de gemeente Diemen te praten over een mogelijkheid de Overdiemerweg (‘Nuonweg’) open te houden op het moment dat de Oostelijke Ontsluitingsweg IJburg (OOIJ) gereed is. IJburgers gebruiken de weg onder meer om boodschappen te doen bij de Maxis en Muidense scholieren gebruiken het speciaal voor hen langs deze weg aangelegde fietspad om naar het IJburg College rijden. Het kruispunt waar het om gaat ligt op Diemens grondgebied.

Scheidend wethouder Van Poelgeest zegde toe om nu echt met de gemeente Diemen in gesprek te gaan, al had hij er weinig vertrouwen in dat zijn Diemense collega Scholten op dit punt toeschietelijk zou zijn. Het was om dezelfde reden dat Van Poelgeest tot nog toe niet persoonlijk met Diemen had gesproken of onderhandeld. Ook al had de raad hem eind december opdracht gegeven om alles in het werk te stellen om – in overleg met betrokken partijen als Muiden, Maxis, Nuon en de gemeente Diemen – de Nuonweg voor lokaal verkeer open te houden. Deze partijen is begin dit jaar weliswaar naar hun standpunt gevraagd, maar van een overleg is het, zoals Van Poelgeest zei, ‘om agendatechnische redenen niet gekomen’.

Van Poelgeest zag het – zo vertelde hij de raad – als zijn taak om eerst te onderzoeken hoe hij zou kunnen voldoen aan de lange lijst met (‘14!’) voorwaarden en eisen die Diemen dit voorjaar bij Amsterdam had ingeleverd. Dat daarmee 5 miljoen euro gemoeid zou zijn en dat het 3,5 jaar zou gaan duren voordat de Nuonweg alsnog open kon, had Van Poelgeest de raad op 22 april al laten weten. Nu de raad hem vandaag hier nadrukkelijk om vroeg zei hij dat hij bereid was om op korte termijn daadwerkelijk met Diemen in gesprek te gaan, óók over de gewenste tijdelijke oplossing. Van Poelgeest achtte het echter niet realistisch om te verwachten dat bij het in gebruik nemen van de OOIJ op 25 juli de Nuonweg zou openblijven. ‘Ook het nemen van tijdelijke maatregelen zal tijd kosten’, zo zei hij. En daarmee was hij geheel in lijn met terughoudendheid die hij op dit onderwerp voortdurend heeft getoond, al sinds in het voorjaar van 2013 toen Muiden bij hem als eerste het verzoek indiende om de oorspronkelijke plannen aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid, en de Nuonweg voor lokaal verkeer open te houden.

In de raadsvergadering van 21 mei werd het verzoek van D66, VVD en SP expliciet gesteund door de fractie van de Partij van de Arbeid. Alleen Van Poelgeest’s partijgenoot Nuyens (Groen Links) verklaarde zich fervent tegenstander van het openhouden van de weg.

Conclusie: de wethouder moet alsnog op pad. Jan-Bert Vroege (D66) liet weten dat zijn fractie de voortgang van de wethouder op dit dossier in ieder geval nauwlettend blijft volgen.

Lees ook:
Ruim 2000 bezwaarschriften tegen sluiting ‘Nuonweg’ (20-05-2014)
Nuonweg toch dicht op 25 juli? Aansluiting IJburg–A1 al eind juli in gebruik (27-03-2014)
Dossier Nuonweg

1 Reactie

Comments are closed.