Nieuws

‘Sociaal beheerder’ aangesteld voor bevorderen leefbaarheid Witte Kaap

In Blok 63 op IJburg, beter bekend als de Witte Kaap, heeft het de laatste tijd niet erg geboterd tussen de woningcorporatie De Alliantie en het bestuur van de Vereniging van Eigenaren van dit blok. De Alliantie heeft, als eigenaar en (sociaal) verhuurder van 85 van de in totaal 140 woningen in de Witte Kaap, binnen deze vereniging het meeste te zeggen. Dat had tot gevolg dat het bestuur zich, als het ging over zaken als leefbaarheid en het handhaven van huisregels, letterlijk aan de kant gezet voelde. Maar de balans lijkt te zijn teruggevonden. De directie van De Alliantie en het VvE-bestuur hebben in goed overleg afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Deze afspraken zullen – zoals het oorspronkelijke ideaal van IJburg zonder Scheidslijnen betaamt – de leefbaarheid en sfeer in het gebouw voor alle bewoners ten goede komen. Ook Cordaan en Mentrum, de instellingen die een deel van de huurwoningen gebruiken voor de cliënten die een begeleid-wonen traject doorlopen, hebben hun medewerking toegezegd.

Beheer ‘nieuwe stijl’
Na bekrachtiging van de samenwerkingsovereenkomst in de op 11 december jl. gehouden ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren kon direct worden gestart met beheer ‘nieuwe stijl’. Dat betekent niet alleen dat het technisch en administratief beheer nu op het gewenste niveau wordt gebracht maar met de aanstelling van een zogenoemde ‘sociaal beheerder’ komt er speciaal voor De Witte Kaap een nieuwe functionaris bij. De sociaal beheerder zal aanspreekpunt zijn voor alle huurders en zich vooral bezighouden met het bevorderen van de leefbaarheid en handhaving van de huisregels.

Zowel de directie van De Alliantie als het VvE-bestuur zeggen blij te zijn met deze ontwikkeling, en ook de vertegenwoordigers van het stadsdeel Oost die hieraan op de achtergrond hun bijdrage hebben geleverd, tonen zich tevreden.
Het is natuurlijk even afwachten hoe het werkt in de praktijk, maar wellicht is het sluiten van zo’n samenwerkingsovereenkomst en de aanstelling van het nieuwe fenomeen ‘sociaal beheerder’ ook aan te bevelen voor andere gemengde complexen op IJburg waar de verhouding woningcorporatie/particuliere bewoners soms bestuurlijk en praktisch tot wrijving leidt. De tijd zal het leren.