Nieuws

Weer een zaterdagmarkt op IJburg? Het begint erop te lijken

De komst van een zaterdagse weekmarkt op IJburg lijkt een stapje dichterbij. ‘Reuring Markt’ krijgt dan een plek op de Krijn Taconiskade langs de haven. Lokale onderneemster Antoinette Poortvliet is al anderhalf jaar bezig met de voorbereiding, maar nu lijkt het te lukken: half februari ging de bestuurscommissie Oost akkoord met het voornemen van het dagelijks bestuur om haar voor de organisatie van deze markt concessie te verlenen, vooralsnog voor een periode van zes maanden. Is er na het eerste halfjaar sprake van ‘voldoende levensvatbaarheid’, dan mag de markt nog eens zes maanden door, met daarna – bij ‘sociaal, economisch, ruimtelijk en organisatorisch’ gebleken succes – de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd.

Of de voorgenomen concessie daadwerkelijk gaat worden verleend hangt nu af van de resultaten van de wettelijk voorgeschreven inspraakprocedure, die op 25 februari is geopend. Afhankelijk van de aard van de ingebrachte zienswijzen zal over een week of zes het definitieve besluit worden genomen. Als het meezit kan de markt dan nog vóór de zomer van start.

De Reuring Markt komt tegemoet aan de door veel IJburgers uitgesproken behoefte aan een gezellige weekmarkt. Het productaanbod zal zeer gevarieerd zijn, een gemengd aanbod van lekker, betaalbaar en bijzonder, met niet alleen etenswaren zoals kaas, noten en haring, maar ook kinderkleding, schoenen en klein gereedschap. Met muziek en optredens krijgt de markt extra aantrekkingskracht. Het zijn bij voorkeur IJburgse ondernemers die worden uitgenodigd een marktkraam te bezetten.
Bijzonder is de samenwerking met de Stichting InnoComm, die (jonge) IJburgse werkzoekenden de mogelijkheid biedt om een opleiding tot ‘ambulante handelaar’ te volgen in combinatie met een leer/werkstage op de markt. Twintig procent van de marktkramen zal voor deze trainees zijn gereserveerd.

De ondernemers rondom de haven zeggen heel blij te zijn met de komst van deze markt, die volgens een woordvoerder zeker zal bijdragen aan de versterking van de lokale economie. De winkeliers van het Winkelcentrum IJburg laten bij monde van hun voorzitter weten dat zij zich over de Reuring Markt nog geen mening hebben gevormd. Zij werken op dit moment zelf aan een plan om in en rondom het winkelcentrum een maandelijkse themamarkt te organiseren.

Voor de steunbetuigingen van IJburgers zie www.facebook.com/REURINGopIJburg

Lees ook:
Rechter zet streep door markt, stadsdeel slaat de plank mis (22-08-2013)