Nieuws

Nuonweg: De deur staat weer op een kier

De Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (DIVV) van Amsterdam start binnenkort een onderzoek naar de maatregelen die genomen moeten worden om de sinds eind juli afgesloten ‘Nuonweg’ aan de oostkant van IJburg te heropenen. Het Amsterdamse college van B&W heeft voor dit onderzoek een bedrag van 250.000 euro vrijgemaakt.

De vele IJburgers die gewend waren om via de Nuonweg binnen enkele minuten naar winkelcentrum Maxis te rijden, moeten sinds de afsluiting van deze weg voor hun boodschappen 17 kilometer omrijden via de A1 en Muiden.
Protesten daartegen – met onder meer een handtekeningenactie die door ruim vijfduizend IJburgers werd gesteund – leidden ertoe dat de gemeenteraad van Amsterdam het college van B&W opdracht gaf om alles in het werk te stellen om deze korte verbindingsroute voor IJburgers te laten voortbestaan.
Ondertussen zijn de eisen van alle bij de Nuonweg betrokken partijen geïnventariseerd. Doorslaggevend lijken de eisen van de gemeente Diemen te zijn. De kruising OOIJ/Nuonweg ligt op Diemens grondgebied. Veiligheid en logistieke uitvoerbaarheid zijn dan ook belangrijke aandachtspunten van onderzoek, maar zeker ook het begroten van de – door Amsterdam te betalen – kosten die een aanpassing van de verkeerscirculatie met zich meebrengt. Ook het effect op het eigen winkelcentrum wil Diemen in kaart gebracht zien.

Zodra duidelijk is wat er moet gebeuren om de weg te heropenen en wat dat zal gaan kosten, volgt opnieuw overleg met de gemeente Diemen en zal de Amsterdamse raad gevraagd worden het voor de uitvoering benodigde budget beschikbaar te stellen.

Tijdelijke oplossing?
De resultaten van het onderzoek zullen vermoedelijk pas eind 2015 beschikbaar zijn. Het gaat dus zeker nog een jaar duren voordat duidelijk is of de Nuonweg weer open mag. Dit is voor de eigenaar en de winkeliers van Maxis reden om zich ongerust te maken. Al blijven volgens hun gegevens veel IJburgers trouw hun boodschappen bij dit winkelcentrum halen, enige terugloop in de omzet op werkdagen is nu al voelbaar. De files op de A1 – die zich niet alleen tijdens de spits voordoen – maken een ritje naar de Maxis niet bepaald aantrekkelijk.
Maxis neemt zich nu voor om, gesteund door de gemeente Muiden, in gesprek te gaan met Amsterdam en Diemen om een tussenoplossing te vragen. Daarbij denken zij aan de tijdelijke openstelling van de parallelweg langs de A1 op de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, voor alle autoverkeer in beide richtingen. Op dit moment is deze parallelweg alleen in twee richtingen toegankelijk voor fietsers, streekbussen en auto’s met een ontheffing. Autoverkeer dat vanuit richting Diemen naar de Maxis wil, kan deze brug wel passeren, maar op werkdagen is deze mogelijkheid voor hen afgesloten tussen 16.00 en 19.00 uur.

Lees hier het dossier Nuonweg.