Nieuws

Gaat de Nuonweg op 25 juli dicht?

Wethouder Van Poelgeest zegt de opdracht van de gemeenteraad om de Nuonweg open te houden loyaal uit te voeren. “Maar doet hij het ook van harte?”

Gesteund door alle fracties (behalve door Groen Links) gaf de gemeenteraad op 19 december vorig jaar het College de opdracht om de Overdiemerweg, beter bekend als ‘Nuonweg’, open te houden voor auto- en fietsverkeer, ook na het gereedkomen van de Oostelijke ontsluitingsweg IJburg (OOIJ). Hoe gaat het college met de uitvoering van deze opdracht om?

Deze vraag doemde op bij de fracties van VVD en D66, toen wethouder Van Poelgeest (Groen Links) zich kortgeleden liet ontvallen dat de Nuonweg op 25 juli dicht gaat, omdat de werkzaamheden aan de OOIJ dan worden afgerond. Enkele tientallen meters na het kruispunt met de OOIJ wordt een hek geplaatst, en dat hek gaat op slot. Alleen hulpdiensten en het werkverkeer van Nuon mogen er dan nog door.

In de raadsvergadering van afgelopen woensdag 12 maart werd door VVD en D66 de vraag gesteld hoe deze mededeling zich verhoudt tot de door de raad verstrekte opdracht van drie maanden geleden. Wat heeft de wethouder tot nu toe ondernomen om Nuon (de eigenaar van de weg) en de gemeente Diemen (die over het betreffende grondgebied gaat) tot medewerking te verleiden, en hoe voortvarend is hij daarin tewerk gegaan?

Voor twijfel aan de inzet van de wethouder lijkt er reden genoeg. Wie regelmatig naar de Maxis rijdt ziet de werkzaamheden ongehinderd voortgaan, het kruispunt inmiddels opengebroken, de verkeerslichten verwijderd. Wat betekent dit, zo vroegen de raadsleden zich af. Wordt de opdracht van de gemeenteraad genegeerd of wordt er achter de schermen gewerkt aan tastbare resultaten?
“Het is niet onze bedoeling om de werkzaamheden aan de OOIJ stil te leggen,” zo stelt Daniël van der Ree (VVD), “maar we willen wel zeker zijn dat het openhouden van de Nuonweg evenveel prioriteit krijgt.”

Die zekerheid kon Van Poelgeest de raad geven, al moesten de raadsleden begrijpen dat het allemaal niet zo snel ging. De gemeente Diemen en Nuon zijn onlangs per brief gevraagd naar de voorwaarden die zij aan een open Nuonweg verbinden. De reactie van Diemen – volgens Van Poelgeest ‘een hele waslijst’, is sinds anderhalve week binnen. De reactie van Nuon kende de wethouder nog niet, de mededeling uit de raad dat Nuon onder voorwaarden zou willen meewerken nam hij met een korreltje zout.
En het werd nog veel ingewikkelder dan de raadsleden al dachten. Ook Rijkswaterstaat en de Provincie moeten worden benaderd, en ook Stadsregio moet een duit in het zakje doen. En áls partijen het met elkaar eens zouden kunnen worden – waar Van Poelgeest nog steeds grote twijfels over heeft – zou het bestemmingsplan óók nog gewijzigd moeten worden.

“Voor dit alles is veel tijd nodig, en daar kan de afronding van de OOIJ vanwege lopende afspraken en contracten niet op wachten,” aldus de wethouder.

Teleurgesteld vroeg Remine Alberts (SP) wat Van Poelgeest zelf vond van het openhouden van de Nuonweg. “Het standpunt van het college is bij u bekend,” reageerde hij, maar desondanks (het College was in ieder geval tot aan het raadsbesluit van 19 december tegen) voerde hij de opdracht van de raad “loyaal en met kracht” uit. Van der Ree hierover: “Loyaal, dat is logisch als de raad iets wil. Maar doet hij het ook van hárte?”

De raadsleden moeten het nog zien. Van Poelgeest gaat hen in ieder geval inzage geven in de reactie van Diemen, en hij komt met een berekening van de tijd die volgens hem nog nodig is om de oplossing voor de open Nuonweg gereed te hebben. De echte onderhandelingen, het lijfelijk om de tafel zitten met alle betrokkenen, laat hij over aan zijn opvolger, die na de verkiezingen van volgende week ongetwijfeld streng op de vingers gekeken zal worden door de kersverse gemeenteraad èn de bestuurscommissie Oost.
“Zodra de raad is geïnstalleerd, is de Nuonweg een van de eerste punten die wij op de agenda zetten.” aldus Van der Ree.

Ondertussen wordt aan de OOIJ gewoon wordt doorgewerkt. Alle vijfduizend handtekeningen en het in februari nog ingediende burgerinitiatief Openhouden Nuonweg ten spijt….

Lees ook:
Van Poelgeest moet ‘Nuonweg’ openhouden (19-12-2013)
Lichtpuntje voor ‘Nuonweg’
Nuonweg dicht als OOIJ klaar is, Muiden en Maxis in het geweer (21-06-2013)
Dossier Nuonweg

1 Reactie

  1. GroenLinks is de enige partij die tegen het openhouden van de Nuonweg is… Maandag 10 maart bleek in de deelraadvergadering dat GroenLinks (wethouder Özütok)ook als enige tegen de collectieve steigers aan de Nico Jessekade was …
    #19maart

Comments are closed.