Nieuws

Stadsbestuur werkt bewonersideeën voor Centrumeiland uit

Een jaar nadat voormalig wethouder Maarten van Poelgeest de sleutel van het IJburgse Centrumeiland symbolisch overdroeg aan Architectuur Centrum Amsterdam (Arcam) is de regie over het eiland weer terug bij het stadsbestuur. Onder de titel ‘Stad in Zicht; Bouwstenen voor IJburg’ ontving wethouder Eric van der Burg op dinsdag 13 januari uit handen van Arcam-directeur Yvonne Franquinet een lijvig rapport vol ideeën en aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van dit nieuwe deel van IJburg, bedacht en uitgewerkt door burgers in samenwerking met professionals.
Met het rapport in de hand gaat een gemeentelijk projectteam de invulling van het Centrumeiland nu verder uitwerken. In de loop van het komende jaar organiseert het projectbureau hiertoe themabijeenkomsten met geïnteresseerden. Ook de deelnemers aan ‘Stad in Zicht’ worden hiervoor uitgenodigd. De bedoeling is dat er eind 2015 voor Centrumeiland een stedenbouwkundig plan klaar ligt, en dat de gemeenteraad op basis daarvan een investeringsbesluit kan nemen. De eerste bouwactiviteiten kunnen dan van start als het eiland bouwrijp is, naar verwachting in 2017.

Met het project ‘Stad in zicht’ gaf het stadsbestuur een jaar geleden de ruimte om voor de ontwikkeling van IJburg 2 in te spelen op de veranderende stedenbouwkundige praktijk: hoe de woonomgeving eruit ziet wordt langzamerhand niet meer van bovenaf bepaald, maar ook bewoners en gebruikers hebben een serieuze inbreng.
Arcam heeft er het afgelopen jaar voor gezorgd dat die inbreng gestalte kreeg. Zij brachten mensen van diverse pluimage, oud en jong, bewoners en professionals, bijeen om na te denken over de toekomst van Centrumeiland, het eerste en voorlopig enige eiland van IJburg fase 2, waarvan de aanleg binnenkort wordt voltooid. Meer dan 150 inzenders – bewoners, ondernemers, architecten, ontwerpers en scholieren – kwamen met een keur aan plannen en ideeën. In workshops werden deze ideeën gesorteerd en samengevoegd in drie scenario’s die als opmaat en inspiratie kunnen dienen voor de verdere ontwikkeling van dit gebied.

De ideeën
Het eerste scenario waar de gemeente mee aan de slag kan is getiteld ‘Hard Core Duurzaamheid’. Het beschrijft de ontwikkeling van een stedelijk gebied waarin duurzaamheid niet ophoudt bij het plaatsen van ‘een paar zonnepanelen op het dak’, maar in alle facetten van bouwen en wonen een rol speelt.
Het tweede scenario heet ‘Stranddorp’. Het geeft ideeën voor een gefaseerde ontwikkeling die begint met tijdelijke initiatieven. Wat goed is blijft, wat niet goed is verdwijnt. Uiteindelijk ontstaat een intiem stedelijk gebied, een levende stad waar iedereen zichthuis voelt.
Het derde scenario, ‘Eiland voor 0 tot 99 jaar’, toont alle elementen die nodig zijn voor een sociale infrastructuur die een wijk mooi en leefbaar maakt. De stedenbouw terug naar de menselijke maat, niet alles recht en rationeel, maar een grote diversiteit en veel ruimte voor groen.

Terwijl het stedenbouwkundig plan wordt uitgewerkt zal Centrumeiland vanaf het komend voorjaar – als al het zand er ligt – alvast voor een deel in gebruik worden genomen: de Pampuslaan wordt doorgetrokken naar de uiterste oostpunt van het nieuwe land, zodat het IJburgse strand goed bereikbaar wordt, inclusief Strandtent Blijburg die daar opnieuw wordt opgebouwd. Voor de laatste keer, want één ding is zeker: in alle gepresenteerde scenario’s heeft het strand een plek.

Lees ook:
Burger bedenkt inrichting van Centrumeiland (27-06-2014)
Pampuslaan uitgebreid naar Centrumeiland (14-11-2014)
Van zandwinning, tot landwinning, Boskalis werkt aan nieuw stuk IJburg (30-04-2014)