Nieuws

Groen licht voor gracht Wim Noordhoekkade

De Gemeenteraad van Amsterdam is op 26 november jl. akkoord gegaan met de aanleg van een gracht langs de Wim Noordhoekkade op IJburg, zoals voorgesteld door het College van B&W. Ook voor de financiering van dit project gaf de Raad groen licht. Met de aanleg van de gracht en de bijbehorende waterkeringen is een investering gemoeid van 9 miljoen euro.

De gracht komt tussen Haveneiland-Oost en Centrumeiland te liggen. Daar waar de Pampuslaan over het water van de gracht aansluit op de Muiderlaan wordt een brug (nummer 2030) aangelegd. Aan de andere kant, bij de Peter Martensstraat, zal de gracht met het open water worden verbonden via een tijdelijke duiker. Of hier ook een brug komt hangt af van de verdere ontwikkeling van Centrumeiland.
De aanleg van de gracht was opgenomen in het Stedenbouwkundig Plan Haveneiland Oost 2004. Mede door de economische crises is de realisatie tot nu toe uitgesteld. Dankzij de goedkeuring van de raad kunnen de werkzaamheden komend jaar worden voorbereid. De daadwerkelijke uitvoering staat gepland voor 2016.
Begin maart 2015 organiseert de gemeente voor direct omwonenden een informatieavond over de werkzaamheden en de planning voor de komende jaren.

Dossier gracht.
Pampuslaan uitgebreid naar Centrumeiland.