Nieuws

Startvisie Centrumeiland vastgesteld: 1200 woningen en ruimte voor stranden, wandelen en fietsen

Centrumeiland – het eerste eiland van IJburg 2 dat gerealiseerd zal worden – krijgt een stedelijk woonmilieu waarin plaats is voor minimaal 1000 tot 1200 woningen. Het eiland wordt energieneutraal en nadrukkelijk ‘gezond’ ingericht, met stranden en voorzieningen en routes langs de oevers om te lopen, te fietsen en te recreëren.

Aansluitend op de veranderingen in de woningmarkt wordt er veel ruimte gegeven aan zowel individuele als collectieve zelfbouw. Over andere marktsegmenten, zoals (sociale) huurwoningen, worden nog nadere afspraken gemaakt. Ook wordt op Centrumeiland, net als op IJburg 1, ‘waterbestendig’ gebouwd. Dit houdt in dat (regen)wateroverlast wordt ingetoomd.

Dit is in het kort de inhoud van de Startvisie Centrumeiland 2015, die op 24 maart door het College van B&W van Amsterdam is vastgesteld. Met de hierin beschreven uitgangspunten kan het gemeentelijk projectteam aan de slag met de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan voor dit eiland. Eind dit jaar moet het klaar zijn. Nadat de gemeenteraad op basis hiervan een investeringsbesluit heeft genomen wordt het eiland in 2016 bouwrijp gemaakt. De bouw kan dan naar verwachting beginnen in 2017.
Of en wanneer de andere oorspronkelijk geplande eilanden van IJburg 2 – Middeneiland, Buiteneiland en Strandeiland – er zullen komen is op dit moment nog niet bekend.

Over de aanleg van IJburg 2 is al eerder nagedacht. Definitieve invulling moest door de economische crisis echter worden uitgesteld, met als voordeel dat nu kan worden ingespeeld op de huidige inzichten in de woningmarkt (zoals de nadruk op duurzaamheid en de behoefte aan zelfbouw) en dat gebruik kan worden gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan met IJburg 1. Ook de resultaten van het project ‘Stad in Zicht’ van Architectuur Centrum Amsterdam (Arcam), waarin burgers en professionals het afgelopen jaar hun ideeën voor de inrichting van Centrumeiland verzamelden, zullen voor het Stedenbouwkundig Plan Centrumeiland een bron van inspiratie zijn.
Blijburg gaat al open
Ook al moet de bouw op Centrumeiland nog zeker tot 2017 wachten, stadsstrand Blijburg gaat op 1 mei van dit jaar open. De Pampuslaan is dan doorgetrokken tot vlak bij het strand op het uiterste puntje van het nieuwe eiland en er zijn goede voorzieningen aangelegd voor het parkeren van fietsen, scooters en auto’s.

Lees ook:
Stadsbestuur werkt bewonersideeën voor Centrumeiland uit (14-01-2015)
Van zandwinning, tot landwinning, Boskalis werkt aan nieuw stuk IJburg (30-04-2014)
Meer berichten over Centrumeiland.

1 Reactie

  1. Het zou mooi zijn als er wat concurrentie komt voor Blijburg. Een ander strandconcept. Dit zou volgens het IJburgse strand nog aantrekkelijker maken voor Amsterdam.

Comments are closed.