Nieuws

Stadsdelen vanaf 19 maart centraal bestuurd, bestuurscommissies krijgen vooral uitvoerende taken

Bij de lokale verkiezingen op 19 maart verandert er veel in het stadsbestuur. De stadsdelen houden in hun huidige vorm op te bestaan. In plaats daarvan krijgen alle stadsdelen een eigen bestuurscommissie. Het college en de gemeenteraad bepalen met welke taken de bestuurscommissies worden belast.

Bij de aanstaande verkiezingen kunnen alle kiesgerechtigde Amsterdammers twee stemmen uitbrengen: één voor de gemeenteraad, en één voor de bestuurscommissie van hun stadsdeel. Een overzicht van alle kandidaten – voor de gemeenteraad en voor de bestuurscommissie – wordt gepubliceerd in de verkiezingskrant die begin maart door de gemeente huis aan huis wordt verspreid.

Verkiezingen in Oost
Door een wijziging in de wet mogen vanaf nu ook niet-politieke groeperingen aan deze verkiezingen meedoen. De kandidaten voor de bestuurscommissies komen dus niet alleen van de gevestigde politieke partijen. Bij het ter perse gaan van deze krant waren er twee stadsdelen waar dat is gebeurd: in Centrum en in Oost. Voor de bestuurscommissie van stadsdeel Oost staan 9 politieke partijen op de kieslijst.

Veel oud-leden van de stadsdeelraad stellen zich kandidaat voor een plaats in deze bestuurscommissie, die echter slechts vijftien leden krijgt. Een heel verschil met de 29 zetels die de huidige stadsdeelraad telt. Thijs Reuten, portefeuillehouder voor onder meer Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling, keert terug als lijsttrekker van de PvdA. Nevin Özütok, in het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost portefeuillehouder voor onder meer Economie en Wijkaanpak, presenteert zich nu als lijsttrekker van GroenLinks.
Voor het eerst staat er ook een niet-politieke groepering in de lijst. Vereniging Amsterdam Oost Verenigd werd eind vorig jaar opgericht op initiatief van enkele bewonersorganisaties. Lijstrekker is Ardine Nicolaï, die het afgelopen jaar in de deelraad van Oost een eenmansfractie vormde.

Stadsdeelkantoren blijven bestaan
Het bestuur van de stadsdelen verandert, maar de stadsdeelkantoren blijven bestaan. Als vergader- en werkplek voor de bestuurscommissies, en om de ambtenaren te huisvesten die de bestuurscommissies bij hun taken ondersteunen. Bewoners van Oost kunnen bij het stadsdeelkantoor aan de Oranje Vrijstaatkade nog steeds terecht voor het aanvragen van een paspoort of vergunning en voor andere dienstverlening.

De grootste bestuurlijke reorganisatie die Amsterdam in jaren heeft gekend is van start gegaan. Het zal even duren voordat alles op rolletjes loopt. Maar ach, het zal wel wennen. Eerst maar eens de verkiezingen afwachten. Woensdag 19 maart. Niet vergeten!

De stadsdelen
Het was een goed idee, in de jaren zeventig, om het stadsbestuur dichter bij de Amsterdamse bevolking te brengen. De gemeenteraad en het college van B en W zouden de stad besturen, daarbij ondersteund door stadsdeelraden – met een eigen budget en een eigen beleid.
Na een eerste experiment (in 1981) met een door de lokale bevolking gekozen stadsdeelraad in Amsterdam-Noord en Osdorp, werden in de hoofdstad begin deze eeuw veertien stadsdelen ingesteld.

De grote lijnen en ontwikkelingen van algemeen belang – zoals onderwijs, openbaar vervoer, de havens, en ontwikkelingsgebieden als IJburg – bleven in handen van het stadsbestuur. In de wijken zwaaiden de stadsdeelraden de scepter. Ook de dienstverlening werd overgeheveld van de gemeente naar de stadsdelen. Zo hoefden bewoners voor een nieuw paspoort of rijbewijs niet meer naar het centrale bevolkingsregister in de binnenstad, maar konden zij voortaan dicht bij huis naar hun ‘eigen’ stadsdeelkantoor.

De stadsdelen – ook wel ‘deelgemeenten’ genoemd – werden echter veel zelfstandiger dan verwacht. En kwamen zo steeds losser te staan van het bestuur van de stad. Een ongewenste ontwikkeling, oordeelde toenmalig minister Donner in 2011. Ook al was het aantal stadsdelen in Amsterdam inmiddels teruggebracht tot zeven, het stelsel werkte naar zijn mening niet zo efficiënt als gehoopt, en het was te duur. De Wet afschaffing deelgemeenten werd een feit. Op 19 maart 2014 wordt hij van kracht.

Lees ook:
Amsterdam Oost Verenigd: Van inspraak naar zeggenschap (21-02-2014)

1 Reactie

  1. Wéér worden we voor de gek gehouden…., de ambtenaren bij de huidige deelraden blijven vrolijk zitten…., dus ook die ambtenaren die (mede-) verantwoordelijk zijn voor het project ‘Verdubbeling Oosterpark’. Dus zullen de reeds ingezette juridische procedures tegen dit minstens 8 miljoen euro kostende project (wat bijna NIEMAND wil) de komende maanden geïntensiveerd worden.
    Of …. zal Adam Oost Verenigd daadwerkelijk het beleid gaan kenteren, mede met mijn stem?
    Maandag 3 maart 18u om te beginnen met een openbare hoorzitting. Ik hoop op een gezellige drukte…!

Comments are closed.