Nieuws

Ivar Manuel: ‘Zonder de inbreng van bewoners kunnen wij niets’

Bij de verkiezingen op 19 maart hebben de inwoners van Oost een bestuurscommissie gekozen. Voorzitter Ivar Manuel (D66) vertelt wat we de komende jaren van hem en zijn ploeg kunnen verwachten. Participatie vormt een sleutelwoord.

De organisatie van de stad Amsterdam is veranderd. De stadsdeelraden zijn opgeheven. Het bestuur wordt gevormd door het college van B en W en de gemeenteraad. Ieder stadsdeel heeft nu een bestuurscommissie die het gemeentelijk beleid in het stadsdeel gaat uitvoeren. Deze commissie zal tegelijkertijd fungeren als ‘ogen en oren’ van de inwoners en zal zich inspannen om het gemeentelijk beleid vanuit de wijken te inspireren en te beïnvloeden.

Vijftien leden telt de bestuurscommissie (zie onder). Op 7 april kozen zij uit hun midden een driekoppig dagelijks bestuur met als voorzitter Ivar Manuel. Hij is van D66, de partij die met vier leden de grootste fractie in de commissie vormt. Hij wordt geflankeerd door Thijs Reuten (PvdA) en Nevin Özütok (GL).

Wat is er na de verkiezingen nieuw en anders?
“Mensen kunnen op het stadsdeelkantoor nog steeds terecht voor hun paspoort en het aanvragen van vergunningen, het vuilnis wordt opgehaald, het groen wordt onderhouden. Het verschil zit ’m in de manier waarop het stadsdeel wordt bestuurd. Vroeger was het stadsdeel een soort dorp in de stad met eigen beleid, eigen ambtenaren en eigen budget. Nu is het beleid gecentraliseerd.
De bestuurscommissie is een verlengstuk van het stadsbestuur, en zorgt ervoor dat het centraal bepaalde beleid in het stadsdeel wordt uitgevoerd. De politieke keuzes worden gemaakt door het college van B en W en door de gemeenteraad.”

Alleen maar top-down dus?
“Nee, het werkt ook de andere kant op. Van beneden naar boven. Dat vind ik ook het allerbelangrijkste. Dat de bestuurscommissie tot taak heeft om vanuit de bewoners te laten horen waar de behoeften liggen. Daarvoor moeten we naar de mensen toe. Wat je noemt ‘ogen en oren’ zijn voor wat er speelt en zo het beleid dat bij het stadsbestuur wordt gemaakt beïnvloeden en inspireren. Dat is voor mij echt wat je noemt democratie.”

Democratie?
“Ja, de stem van het volk. Niet alleen eens in de vier jaar naar de stembus, maar altijd op scherp staan om mee te praten. Als bestuurscommissie hebben we de taak om te luisteren naar wat er leeft in de wijken, mensen de kans te geven met ideeën te komen. Mensen willen en kunnen zelf veel doen. Wij zijn er om het stadsbestuur op het goede spoor te zetten. Zodat het zijn beleid aanpast, geld geeft, ontwikkelingen en activiteiten mogelijk maakt.”

‘Ogen en oren zijn’, hoe gaat u dat aanpakken?
“De sociale media zorgen voor direct en gemakkelijk contact. De mensen die daar geen gebruik van maken moeten op een andere manier worden gehoord, via platforms, buurtoverleg, bijeenkomsten. Hoe we dat precies gaan doen moet nog handen en voeten krijgen. Maar zeker is dat alle leden van de bestuurscommissie zich toegankelijk zullen opstellen en zich veel in de wijken zullen vertonen. En dat geldt niet in de laatste plaats voor de leden van het dagelijks bestuur. “

Dat dagelijks bestuur, waar is dat voor nodig?
“Het begrip ‘dagelijks bestuur’ is misschien verwarrend maar het heet nu eenmaal zo. Vroeger was het Dagelijks Bestuur – met hoofdletters – een soort college van burgemeester (de stadsdeelvoorzitter) en wethouders (de portefeuillehouders). Het DB maakte vanuit haar politieke programma beleid en deed voorstellen die in de deelraad vanuit ieders politieke loopgraaf werden besproken en op politieke gronden geamendeerd, verworpen of goedgekeurd. Dat noemen we een duaal stelsel: DB versus deelraad.
In de stad geldt ook nu nog: B en W versus gemeenteraad. Maar in de stadsdelen hebben we een monistisch stelsel: de bestuurscommissie is een groep volksvertegenwoordigers die het met elkaar moeten klaren. Zij moeten een eenheid vormen. Het dagelijks bestuur heeft alleen tot taak om ervoor te zorgen dat de commissie haar werk doet. En de drie leden van het dagelijks bestuur zijn verantwoordelijk voor een deel van de aandachtsgebieden (zie inzet). Zodat er geen zaken tussen de wal en het schip vallen.”

Wat is de rol van de voorzitter?
“Ik moet er nog even over nadenken hoe ik mij zal manifesteren, maar ik voel me als voorzitter vooral de teamleider, de aanvoerder van de ploeg. Elatik had een klasje van vijf spelers, ik heb een ploeg van vijftien. En verder heb ik aandachtsgebieden in mijn portefeuille die typisch bij een voorzitter horen, zoals orde en veiligheid.”

Wat is de betekenis van het bestuursakkoord dat de commissie opstelde?
“We hebben bepaald wat onze uitgangspunten voor de komende jaren zullen zijn. De contouren geschetst van wat volgens ons voor Oost belangrijk is, hoe we over dingen denken, de maatstaf die we hanteren óók als het gaat om uitvoering van het gemeentebeleid. Ik vind het heel knap dat we dat als team – ondanks onze verschillende politieke achtergronden – voor elkaar hebben gekregen. Als er besluiten moeten worden genomen zal ieder van de zes fracties zijn accenten leggen, maar het gevoel dat we er met z’n allen voor staan overheerst.”

Wat zijn de speerpunten?
“Het bestuursakkoord gaat over wonen en werken, over groen en duurzaamheid, over leren en zorgen. Met het bestrijden van armoede en werkloosheid als belangrijke aandachtspunten. Maar het hoofdthema is voor mij ‘participatie’: de mensen moeten het doen. Zonder de inbreng van bewoners en ondernemers kunnen we niets. Het organiseren van die inbreng, dat is waar we ons als bestuurscommissie als eerste op gaan richten.”

Dus: wat is uw boodschap aan de mensen in Oost?
“Opletten, inspreken, laat je horen!”

Het bestuursakkoord is te lezen op de website van Oost: www.oost.amsterdam.nl/actueel/bestuur_en/2014/bestuursakkoord/.

Leden Bestuurscommissie Oost
D66: Ivar Manuel (voorzitter), Judith Lekkerkerker, Liesbeth Boesenkool, Thomas van Egmond
PvdA: Thijs Reuten (lid dagelijks bestuur), Rebekka Tselms, Gery de Boer
Groen Links: Nevin Özütok (lid dagelijks bestuur), Rick Vermin, Aisha Schol
SP: Tiers Bakker, Jeroen Bronswijk
VVD: Marcel Mokveld, Monique van Bijsterveld
Méérbelangen: Sharona Ceha

Verdeling portefeuilles in bestuurscommissie Oost
Ivar Manuel (voorzitter)
veiligheid
groen
openbare ruimte
verkeer
organisatie/middelen
inspraak
onderwijs
kunst en cultuurinitiatieven

Thijs Reuten (lid dagelijks bestuur)
bouwen
wonen
gebouwbeheer
economie
sport
diversiteit en discriminatie

Nevin Özütok (lid dagelijks bestuur)
welzijn
zorg
maatschappelijke ondersteuning
subsidieverlening
werkgelegenheid
klimaat en energie
afval

Lees ook:
De uitslag: Wie zitten er in de bestuurscommissie Oost? Mét getuigenverslag van een stembureauvoorzitter (31-03-2014)
Fatima Elatik blikt terug op 10 jaar IJburg: ‘Het zijn de mensen die het doen’ (24-05-2013)