Nuonweg bijna weer open

Wie IJburg onlangs via de Uyllanderbrug in of uit gereden is, heeft gemerkt dat de werkzaamheden op de Nuonweg in volle gang zijn. Het is een groot project, waarbij de gemeenten Amsterdam, Diemen en Gooise Meren samenwerken. Momenteel worden de […]

Nuonweg gaat in 2020 open

Volgend jaar gaat de Nuonweg – officieel Overdiemerweg geheten – weer open. Binnenkort wordt met de voorbereidingen gestart. De weg wordt verbreed en er komt een vrijliggend fietspad, waarmee ook scholieren zich veilig tussen Amsterdam en Muiden/Weesp kunnen verplaatsen. Winkelcentrum […]

Onderzoek heropenstelling Nuonweg bijna klaar

De afsluiting van de ‘Nuonweg’ – het stukje Overdiemerweg dat IJburgers tussen 2010 en 2014 een snelle verbinding bood naar winkelcentrum Maxis in Muiden – heeft alweer een jaar geleden tot felle protesten geleid. Ook al kwam er toen met […]

Korte verbinding IJburg-Muiderbrug bemoeilijkt

De gemeente Diemen heeft onlangs draconische maatregelen genomen om het IJburgers onmogelijk te maken via een ‘circustruc’ de kortste weg naar de Maxis te nemen. Door de aanleg van een hoge vluchtheuvel bij de afslag Fortdiemerdamweg is het niet meer […]

Onderzoek heropening Nuonweg kan beginnen

In aansluiting op zijn eerdere toezeggingen liet wethouder Eric van der Burg (VVD) de Amsterdamse raadscommissie Ruimtelijke Ordening vandaag weten dat het stadsbestuur een bedrag van 250.000 euro heeft vrijgemaakt om onderzoek uit te voeren naar de (verkeers)maatregelen die genomen […]

Veilig alternatief voor fietsers Nuonweg?

In de vergadering van Raadscommissie Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam op 3 september heeft Daniël van der Ree (VVD) gesproken namens IJburgers die kinderen hebben die schoolgaan in Weesp. Nu de Nuonweg is afgesloten en de onderhandelingen over een […]

Nuonweg driedubbel op slot

Op vrijdag 25 juli is de Oostelijke ontsluitingsweg IJburg geruisloos opengesteld. Met even weinig geluid maar niet minder onverbiddelijk is tegelijkertijd de oostelijke afslag naar de ‘Nuonweg’ afgesloten. Acties van IJburgers en andere belanghebbenden om deze kortste weg naar de […]