Nieuws

Nuonweg open? Eisen Diemen ingewilligd, principebesluit binnen enkele weken verwacht

Er zijn geen bezwaren om de ‘Nuonweg’ (kadastraal bekend als Overdiemerweg) weer open te stellen en om de maatregelen die daarvoor nodig zijn op te starten. Aan alle eisen die de gemeente Diemen heeft gesteld is voldaan. Zo bleek uit de informatie die de Amsterdamse wethouder Litjens vandaag aan de Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid ter beschikking stelde. Het is nu aan de gemeenteraad van Diemen om over de openstelling een principebesluit te nemen en de benodigde wijziging van het bestemmingsplan in gang te zetten. Het besluit zal worden geagendeerd als hun Commissie Verkeer en Vervoer zich op 20 april aanstaande positief uitspreekt over het voorgestelde maaiveldontwerp.

Als alles meezit zal omstreeks half mei aanstaande duidelijk zijn of het gemeentebestuur van Diemen daadwerkelijk groen licht geeft. Daarna zal de gemeente Amsterdam een projectbesluit kunnen nemen zodat de voorbereiding voor het openstellen van de Nuonweg verder vorm gegeven kan worden.

De lijst met eisen van Diemen was lang. Aan alle eisen is nu voldaan. Alle gewenste technische, economische en juridische onderzoeken, die Amsterdam heeft laten uitvoeren, gaven een positief resultaat. Door alle betrokken partijen – Nuon, Tennet, Maxis Muiden, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, Almere namens Provincie Flevoland en de Vervoersregio Amsterdam en Gooise Meren – is de door Diemen gewenste verklaring van geen bezwaar afgegeven (of toegezegd: die van Gooise Meren is nog onderweg, red.). De concessieverleners van de Provincies Noord-Holland en Flevoland juichen de openstelling van de Overdiemerweg zelfs toe, omdat zij daarna het ontbrekende deel van de vrije busbaan over de parallelweg langs de A1 kunnen realiseren.
Voorts is afgesproken dat de gemeente Amsterdam de gemeente Diemen zal vrijwaren voor schade als gevolg van eventuele schadeclaims die zouden kunnen voortvloeien uit onder andere de wijziging van het bestemmingsplan, de uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden, beheer en onderhoud van de weg. Hetzelfde geldt voor eventuele schadeclaims die Diemen worden opgelegd als er – ondanks het feit dat onderzoek dit uitsluit – onverwacht wordt vastgesteld dat er alsnog sprake is van onwettige staatssteun vanwege het feit dat Amsterdam de benodigde aanpassing van de infrastructuur en het beheer en onderhoud zal bekostigen.
Voor die bekostiging zal het college van B&W de gemeenteraad van Amsterdam te zijner tijd nog een uitvoeringsbesluit voorleggen, om de reeds beschikbare financiering formeel te activeren. Daarna kan de uitvoering van de werkzaamheden daadwerkelijk een aanvang nemen.
Het wachten is nu op het groene licht van de gemeente Diemen…

Dossier.