Nieuws

Onderzoek heropenstelling Nuonweg bijna klaar

De afsluiting van de ‘Nuonweg’ – het stukje Overdiemerweg dat IJburgers tussen 2010 en 2014 een snelle verbinding bood naar winkelcentrum Maxis in Muiden – heeft alweer een jaar geleden tot felle protesten geleid. Ook al kwam er toen met het gereedkomen van de Oostelijke Ontsluitingsweg een snelle verbinding met de A1, de IJburgers moesten voortaan een flink stuk omrijden om dit winkelcentrum te bezoeken.
Naar aanleiding van vragen uit de Amsterdamse gemeenteraad is toen door het stadsbestuur besloten de haalbaarheid (en kosten) van heropenstelling van de Nuonweg te laten onderzoeken.

Dit onderzoek zal begin november zijn afgerond. Afhankelijk van de uitkomsten gaat de gemeente vervolgens in gesprek met Maxis, Nuon en de gemeente Diemen. De Amsterdamse wethouder Pieter Litjens (Verkeer en Vervoer) verwacht dat voor een eventueel voorstel ook nog een geluidsonderzoek nodig zal zijn. In het eerste kwartaal van 2016 zal er duidelijkheid zijn over de haalbaarheid, en in het positieve geval zal dan de besluitvormingsprocedure worden opgestart.

Nuonweg: verkeersdruppel door Amsterdam zelf aangelegd.
Dossier Nuonweg