Nieuws

Besluit heropening Nuonweg laat op zich wachten

De heropening van de ‘Nuonweg’ lijkt nog niet nabij. Dit deel van de Overdiemerweg, dat tussen 2010 en 2014 via het grondgebied van Diemen en de Nuon een snelle verbinding verschafte met de Maxis in Muiden, blijft vooralsnog met hekken afgesloten.

Die hekken zijn geplaatst tegelijk met de ingebruikneming van de Oostelijke ontsluitingsweg IJburg (OOIJ) in 2014, ondanks langdurig protest van veel omwonenden. Kort voor de afsluiting was onder druk van de gemeenteraad met de gemeente Diemen afgesproken dat Amsterdam onderzoek zou laten doen naar de mogelijkheden en kosten van heropening, dan wel naar de verkeerstechnische inpassing van de parallelweg langs de A1, over de Muiderbrug. Diemen – met een eigen winkelcentrum op het Diemerplein – was groot tegenstander van een open Nuonweg, maar in gesprek met Amsterdam werd toegezegd dat er na onderzoek misschien nog wel te onderhandelen zou zijn. ‘Het hek op een kier dus’, zo noemden wij dat, maar omwonenden moesten erop rekenen dat het minstens anderhalf jaar zou duren voordat de resultaten van dat onderzoek bekend zouden zijn en met betrokken partijen als Diemen, Nuon en Muiden besproken.
Tot die tijd heerste er radiostilte.

Inmiddels is het april 2016. Wie naar de Maxis wil, rijdt al 21 maanden lang vele kilometers om. De vraag dringt zich op: gebeurt er nog wat? De Brug benaderde woordvoerders van enkele raadsfracties en van Pieter Litjens, de Amsterdamse wethouder Verkeer & Vervoer, die dit dossier op dit moment in portefeuille heeft.
Maar helaas, “er valt nog niet veel over te zeggen”. Maakt iemand zich nog wel druk over dit onderwerp? Misschien ligt er een taak voor de bestuurscommissie Oost, om als ogen en oren van de burger nog eens bij het stadsbestuur aan de bel te trekken? Navraag bij enkele commissieleden leert dat het onderwerp ook bij de bestuurscommissie nog steeds “de aandacht heeft”.

Bij het aantreden van het huidige college van B en W werd de heropening van de Nuonweg opgenomen in het coalitieakkoord (zie de Brug van 26 juni 2014). Is dit punt een beetje weggezakt? Volgens Litjens’ woordvoerder wordt er nog steeds aan gewerkt: “Na afronding van het onderzoek en bespreking daarvan met de gemeente Diemen eind vorig jaar, kwam de wens naar voren dat er nog aanvullend onderzoek zou worden uitgevoerd naar onder meer geluidsoverlast en verkeersaspecten. Aan de uitkomsten van dit onderzoek wordt nu de laatste hand gelegd.”
De woordvoerder spreekt de hoop uit dat het onderwerp op korte termijn kan worden behandeld in de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid, alvorens het – bij voldoende steun in de commissie – ter besluitvorming naar de gemeenteraad kan gaan.
Op korte termijn? De eerstvolgende vergaderdatum van de raadscommissie is 11 mei.
We hebben het onderwerp nog niet op de agenda zien staan… Maar wat niet is kan nog komen. Geduld.

Dossier Nuonweg.