Nieuws

College Amsterdam houdt woord: in 2020 is de Nuonweg weer open

Het was bij het aantreden van het college van B&W Amsterdam al afgesproken in het coalitieakkoord 2014-2018, maar nu gaat het ook echt gebeuren: de heropenstelling van de Overdiemerweg – beter bekend als Nuonweg – wordt gerealiseerd. Wethouder Pieter Litjens van Verkeer en Vervoer liet de gemeenteraad dezer dagen weten dat het college het benodigde uitvoeringsbudget beschikbaar heeft gesteld. Met deze financiële zekerheid in de zak kan de gemeente Diemen – op wiens grondgebied de werkzaamheden zullen plaatsvinden – het geldende bestemmingsplan nu herzien. Naar verwachting gaat de weg in 2020 weer open.

De Nuonweg – het deel van de Overdiemerweg dat loopt over het Nuonterrein – was jarenlang de enige uitvalsweg aan de oostzijde van IJburg. Bij de opening van een nieuwe verbinding met de A1 en A9 in 2014 werd deze weg afgesloten. Tot teleurstelling van velen. Maar er gloort licht aan de horizon. “De heropenstelling van deze weg maakt Muiden en Weesp in 2020 weer een stuk beter bereikbaar voor lokaal verkeer en zorgt ervoor dat scholieren uit Muiden en omgeving weer veilig op de fiets naar hun school op lJburg kunnen. De bewegingsvrijheid van de IJburgers wordt groter door de toevoeging van deze extra verbinding”, aldus wethouder Litjens, die dit ziet als een mooi resultaat voor IJburg uit het coalitieakkoord.

Definitief ontwerp
Nu het uitvoeringsbudget is vastgesteld zal het maaiveldontwerp voor de noodzakelijke herprofilering van de Nuonweg verder worden uitgewerkt tot definitief ontwerp en gaat de gemeente Diemen aan de slag met de aanpassing van het bestemmingsplan. Een aantal onderzoeken wordt nog uitgevoerd, zoals een onderzoek naar de haalbaarheid (en de kosten) van een door Diemen gewenste fietstunnel bij de kruising met de Fortdiemerdamweg, ter vervanging van de geplande gelijkvloerse kruising met verkeerslichten. Verder wordt er in samenwerking met Nuon, Gooise Meren, Diemen en Maxis een beheerplan opgesteld.

Ook vrije busbaan komt er aan
De openstelling van de Nuonweg biedt ook kansen voor de verbetering van het openbaar vervoer. De Provincie Noord Holland, de Provincie Flevoland en de gemeente Almere spannen zich samen in om straks door aanpassing van de aansluiting met de Pampusweg een volledig vrije busbaan aan te leggen. Litjens hierover: “Niet alleen wordt onder meer de HOV verbinding Weesp-Amsterdam hierdoor sterk opgewaardeerd, ook de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Als straks het lokale autoverkeer de Nuonweg kan nemen en de parallelweg langs de A1 onderdeel wordt van de vrije busbaan, komt er een einde aan de huidige onduidelijke en soms gevaarlijke situatie met dubbelgebruik van deze parallelweg door streekvervoer en autoverkeer van ontheffingshouders.”

De heropening van de Nuonweg is ooit in gang gezet door een initiatiefvoorstel van VVD-raadslid Van der Ree, dat op 19 december 2013 vrijwel unaniem door de gemeenteraad werd aangenomen. Het college dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 aantrad, heeft de mogelijkheden voor permanente openstelling van de weg verder uitgezocht en het voornemen tot openstellen van de Overdiemerweg vervolgens opgenomen in het coalitieakkoord 2014-2018.

En nu is het dus zover: in 2020 is de Nuonweg weer open. Nog 730 nachtjes slapen…

Lees hier de hele voorgeschiedenis ‘Nuonweg’.