Nieuws

Diemen wijzigt bestemmingsplan, enorme loods gepland naast Uyllanderbrug

Op de hoek Nuonweg/S114, aan de voet van de Uyllanderbrug bij Fort Diemerdam en de manege, verrijst een torenhoge loods van de Koninklijke Saan, een bedrijf gespecialiseerd in transport, projectlogistiek, verhuizingen en kraanverhuur. Gemeente Diemen wijzigt hiervoor het bestemmingsplan, omdat het terrein nu als ‘buitengebied’ deze bouw niet toestaat. Een buurtbewoner maakt zich zorgen over verkeersbelasting en luchtkwaliteit: “Terwijl er met veel inspanning mooie bruggen en toegangen worden gecreëerd, komt hier aan de Overdiemerweg 33 een bedrijfsdoos, weliswaar met een rijtje bomen ervoor, zogenaamd ingepast groen, maar ook met de nodige extra verkeersbelasting. De loods mag, blijkens ‘Ontwerp Bestemmingsplan 2019’ van de gemeente Diemen, maximaal 146 meter hoog zijn. Ik vrees niet alleen de lelijkheid van dit nieuwe gebouw, maar ook verkeersdruk, vooral in de ochtend- en middagspits.”
In het plan valt te lezen: “De reden voor deze bedrijfsverplaatsing betreft onder andere de betere ontsluitingsmogelijkheden die de nieuwe locatie biedt. Bijkomend voordeel is dat de overlast als gevolg van de bedrijfsactiviteiten in de kern Diemen zal afnemen. Het aantal verkeerbewegingen wordt minder, wat de (verkeers)veiligheid en het leefklimaat aldaar ten goede komt.” Deze overlast valt dan straks ten deel aan de omwonenden van de Overdiemerweg 33.