Nieuws

Onderzoek heropening Nuonweg kan beginnen

In aansluiting op zijn eerdere toezeggingen liet wethouder Eric van der Burg (VVD) de Amsterdamse raadscommissie Ruimtelijke Ordening vandaag weten dat het stadsbestuur een bedrag van 250.000 euro heeft vrijgemaakt om onderzoek uit te voeren naar de (verkeers)maatregelen die genomen zouden moeten worden om de sinds eind juli afgesloten ‘Nuonweg’ te heropenen. De gemeente Diemen – een belangrijke partij om hernieuwde openstelling mogelijk te maken – heeft om dergelijk onderzoek gevraagd.
Als duidelijk is wat er moet gebeuren om de weg te heropenen en wat dat zal gaan kosten, volgt opnieuw overleg met de gemeente Diemen en zal de Amsterdamse raad gevraagd worden het voor de uitvoering benodigde budget beschikbaar te stellen.

Lees ook:
Veilig alternatief voor fietsers Nuonweg? (04-09-2014)
Nuonweg driedubbel op slot (28-07-2014)
Dossier Nuonweg