Nieuws

Voortgang Wim Noordhoekkade

Op 23 mei 2013 deed toenmalig wethouder Ruimtelijke Ordening Van Poelgeest de toezegging om de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening schriftelijk te informeren over het uitstel van het uitgraven van de gracht aan de Wim Noordhoekkade. Daarbij zou hij aangeven wat de […]

Nieuws

Extra parkeerplekken Pampuslaan in juli gereed

Binnenkort worden de door portefeuillehouder Van Spijk toegezegde extra parkeerplekken daadwerkelijk aangelegd. Aan de rand van kavel 54 op Haveneiland, noordelijk van de Marius Meijboomstraat, maar achter de Witte Kaap komen 36 vakken voor met name winkelend publiek. ‘In juli […]

Nieuws

Werkzaamheden brugdekken in de startblokken

De verbetering van de hobbelige brugdekken op Haveneiland-Oost staat in de startblokken. Projectbureau IJburg heeft de aannemer definitief opdracht gegeven om de aansluiting tussen het wegdek en de brugdekken te egaliseren, en daarmee de overlast voor weggebruikers en omwonenden weg […]