Nieuws

Watergang bij Witte Kaap in de wachtkamer, wethouder op zoek naar privaat geld

Zoals eerder bekendgemaakt heeft het stadsbestuur van Amsterdam het  graven van de watergang tussen Wim Noordhoekkade en Muiderlaan op IJburg voorlopig uitgesteld. In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen heeft de gemeenteraad geëist dat er geen kosten zouden mogen worden gemaakt “die niet verplicht en juridisch onvermijdelijk zijn”. Het aanleggen van deze waterpartij wordt door verantwoordelijk wethouder Van Poelgeest als niet verplicht gezien, dus is het graafwerk samen met tal van andere als niet noodzakelijk beschouwde kostenposten voorlopig in de wachtkamer geplaatst.

Half oktober zou in de Raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat worden besproken, welke alternatieven er zijn om de zandvlakte die hier nu ligt, tot minstens 2018 een nuttige bestemming te geven. De discussie pakte echter anders uit, dankzij de insprekers Marie-Louise Schilt en Kim Simhoffer. Namens de inmiddels gevormde Coalitie Infrastructuur Haveneiland Oost (CIHO) en de bewoners van de Witte Kaap probeerden zij de commissieleden ervan te overtuigen dat de gemeente zich met het innen van de erfpacht had verplicht om de voorgespiegelde infrastructuur te voltooien. Ook al was er dan geen geld voor, de gemeente zou misschien nog veel duurder uit zijn, als zij een juridische procedure zouden starten. En was bij de calculatie wel rekening gehouden met de opbrengst van het vrijkomende zand, dat gebruikt zou kunnen worden voor de aanleg van het Centrumeiland?

Wilden zij dan misschien een deel van de betaalde erfpacht terugkrijgen? zo werd vanuit de commissie gevraagd. Nee, was het antwoord, beloofd is beloofd! Maar zo’n bedrag zou natuurlijk wel kunnen worden gebruikt om de gracht alsnog te financieren! Een nieuw gezichtspunt, dat in de discussie andere creatieve  ideeën uitlokte. Met als uiteindelijk resultaat een toezegging van Van Poelgeest om op korte termijn met marktpartijen (zoals corporaties en vastgoedontwikkelaars) in gesprek te gaan, om te bezien of wellicht uit private bron financiering te vinden is.

De commissie hoort nog van hem. Maar dat de gemeente op dit punt de komende jaren platzak blijft, dat was en bleef de belangrijkste boodschap.

Lees ook:
Terrein Wim Noordhoekkade tijdelijk ingezaaid (03-09-2013)
Wim Noordhoekkade: prachtige gracht of rafelrand? (08-04-2013)