Nieuws

IJburg fase 1 wordt eindelijk afgebouwd

Dat er binnen enkele jaren op Centrumeiland gewoond gaat worden is inmiddels bekend. Het concept Stedenbouwkundig Plan nadert zijn voltooiing. Als het plan – na nog een derde bijeenkomst 18 februari – door de gemeenteraad wordt goedgekeurd, gaat volgend jaar op Centrumeiland de eerste paal de grond in.

Maar hoe zit het eigenlijk met al die lege plekken op IJburg die al lang bebouwd hadden moeten zijn, de grasbegroeide lege kavels op de eilanden van fase 1?
De economische crisis heeft de laatste jaren weliswaar vertraging opgeleverd, maar de bouwactiviteit is inmiddels weer op gang gekomen. Overal wordt geheid en nieuwe woningen lijken de grond uit te vliegen.

Wat er allemaal gebeurt en wat er nog komen gaat? De gemeente liet het zien, afgelopen zaterdag 23 januari in The Lighthouse in de haven. Details van de gepresenteerde plannen en de locatie van de betreffende kavels zijn te vinden op de site van de gemeente Amsterdam. Hieronder een samenvatting van wat – onder voorbehoud – voor 2016 op stapel staat.

Noordbuurt Steigereiland
– Het Sluishuis: in het ontwerp voor IJburg fase 1 al geprojecteerd aan de noordelijke buitenzijde van Steigereiland. Komt naar verwachting in de loop van 2016 op de markt. Dit moet een markant gebouw worden met 70% woonfuncties en 30% speciale functies in de plinten. Er komt een steiger voor varende woonschepen.
– Kavel 125: een achttal zelfbouwkavels op Steigereiland. Op 10 oktober 2015, tijdens de jaarlijkse zelfbouwmarkt van de gemeente, zijn alle acht kavels in blok 125 in erfpacht genomen. Start bouw in de loop van 2016.
– Kavel 126: drie blokken waarvan twee voor bouwgroepen. Inschrijven tot 5 februari.

Rieteiland-Oost
– Kavel 70: de particuliere kavels op dit eiland zijn vrijwel allemaal bebouwd. Komend jaar verrijst op kavel 70 een tennishal en een onderkomen voor de kanovereniging.

Haveneiland West en Oost
– De bebouwing van de lege kavels langs de Bert Haanstrakade wordt voortgezet. Er zijn verscheidene woonblokken gepland met zowel appartementen als eengezinswoningen.
– Op kavel 43B, vlak bij de haven, aan het water, komt een duurzaam hotel. Start bouw verwacht komende zomer.
– Op kavel 42C, de lege kavel voor The Lighthouse, komt H2IJ, het clubhuis van Watersportvereniging IJburg. De bouw start komende zomer, oplevering verwacht eind dit jaar.
– De bebouwing aan de Pampuslaan met blok 49 B (appartementen met een supermarkt van Deen in de plint) en blok 54 (12 appartementen en 5 woonwerkwoningen) schiet al aardig op. Oplevering eind dit jaar.
– Kavel 42A (tegenover N.A.P.) blijft vooralsnog een speelveld voor de jeugd. De gemeente gaat over de nadere bestemming nadenken.

Tot slot wordt ook begonnen met de aanleg van de gracht langs de Wim Noordhoekkade, die Haveneiland en Centrumeiland van elkaar scheidt. De gracht en de waterkering aan de kant van de Noordhoekkade worden grotendeels aangelegd. Grotendeels, omdat er ruimte moet worden gehouden voor de bouwwerkzaamheden van de twee bruggen die naar Centrumeiland gaan leiden. De eerste brug tussen de Peter Martensstraat en de Muiderlaan (brug 2030) komt volgend jaar aan de beurt, samen met de waterkering Centrumeiland. Ook de waterkering aan de kant van Haveneiland Oost wordt dan afgemaakt, inclusief de rest van de gracht.

Meer over IJburg 1
Meer over Centrumeiland