Nieuws

Nog geen gracht tussen IJburg 1 en Centrumeiland

De economische malaise heeft ook invloed op voltooiing van de openbare ruimte. Het graven van de gracht tussen de Wim Noordhoekkade en de Muiderlaan, natuurlijke afscheiding tussen IJburg 1 en Centrumeiland, is uitgesteld.

Ter voorbereiding is Projectbureau Oost wel al bezig met het leegruimen van het bouw- en opslagterrein aan de Wim Noordhoekkade op Haveneiland Oost. De komende tijd wordt daar de laatste bouwkeet ontmanteld.

In een brief aan omwonenden heeft de gemeente onlangs echter kenbaar gemaakt dat de graafwerkzaamheden voorlopig zijn uitgesteld. Vanwege het huidige economische klimaat en de sombere vooruitzichten moet de gemeente Amsterdam blijven bezuinigen. Onder meer van geplande investeringen in de openbare ruimte wordt bekeken of ze wel op korte termijn noodzakelijk zijn. Dat geldt ook voor de gracht tussen de Muiderlaan en de Wim Noordhoekkade op IJburg.

Waarschijnlijk voor de zomer 2013 wordt beslist of de gracht gegraven zal worden. Mochten de werkzaamheden niet op korte termijn worden hervat, komt het terrein wellicht beschikbaar voor tijdelijke initiatieven.

Werkterrein voor de toekomstige gracht tussen IJburg 1 en Centrumeiland.
Werkterrein voor de toekomstige gracht tussen IJburg 1 en Centrumeiland.

Lees ook:
Voorzichtig begin aanleg IJburg 2 (07-06-2012)

1 Reactie

  1. De voltooiing van IJburg 1 met de gracht langs de Wim Noordhoekkade moet voorrang krijgen op de voorgenomen ontwikkeling van Centrumeiland (IJburg 2).
    Bovendien wordt de verkoop van de woningen in de laatste wijk op het Haveneiland Oost waaronder het exclusieve project “Land in Zicht” door uitstel ernstig belemmert. De gemeente dient de reeds lang geleden ontwikkelde plannen voor de ruimtelijke ordening binnen een vrijwel voltooid Haveneiland uit te voeren. Door afstel ontstaat een rafelrand aan de grens van IJburg. Het niet nakomen van deze belofte door de gemeente schaadt het vertrouwen van de burger in de overheid.

Comments are closed.