Nieuws

Terrein Wim Noordhoekkade tijdelijk ingezaaid

De besluitvorming over het al dan niet uitgraven van de gracht aan de noordzijde van Haveneiland-Oost hangt nog steeds boven de markt. Het Projectbureau Oost liet begin dit jaar weten dat het uitgraven van die gracht – in de toekomst de scheiding tussen het Haveneiland en het Centrumeiland – vanwege bezuinigingen zou worden uitgesteld. Dit uitstel stuitte op grote bezwaren van omwonenden. Na veel overleg buigt de gemeenteraad zich komend najaar opnieuw over dit onderwerp.
In afwachting van het definitieve besluit – uitgraven nu of later – zorgt het Projectbureau Oost ervoor dat het er allemaal een beetje netjes uitziet. Al vóór de bouwvakvakantie is een groot deel van het bouw- en opslagterrein aan de Wim Noordhoekkade opgeruimd, de rest volgt binnenkort. Daar waar het terrein schoon en vlak is wordt het terrein met gras ingezaaid, zodat de najaarsstormen niet tot zandverstuivingen en duinvorming kunnen leiden. Gisteren is er gestart met het aanbrengen van een laag teelaarde, eind van deze week kan het gras met groeien beginnen.

Lees ook:
Wim Noordhoekkade: prachtige gracht of rafelrand? (08-04-2013)