Nieuws

Bouwprojecten Amsterdam opnieuw onder de loep

Het college van B&W heeft een aantal maatregelen voorgesteld om de financiële huishouding van de stad ook in de toekomst gezond te houden. Bouwprojecten in de stad liggen opnieuw onder de loep.

Er zit nog maar weinig geld in de ruimtelijke ontwikkelingskas, onder meer door tegenvallende grondopbrengst. Het college stelt daarom voor om bouwkavels alleen nog maar verder te ontwikkelen als opbrengst en kosten binnen vier jaar tegen elkaar weg te strepen zijn. Nog lopende grondexploitaties worden kritisch doorgenomen. Om nog meer kosten te besparen worden de projectbureaus, waaronder projectbureau Oost, samengevoegd tot één afdeling Gebiedsontwikkeling.

Het landmaken van Centrumeiland (IJburg 2) gaat gewoon door. De verdere ontwikkeling van het eiland komt stil te liggen. Komt het dan ‘te koop’ zoals in sommige media wordt gesuggereerd? Dat is wat overdreven, zegt een woordvoerder. “Er is weinig geld, dan kun je weinig. We hebben daarom gezegd: We gaan als gemeente alleen kosten maken als een potentiele pachter met een realistisch plan komt. Het is dus niet blind te koop, niet alles kan zomaar. Als iemand zegt er een wijk van te willen en kunnen maken met betaalbare eengezinswoningen, dan valt erover te praten.”

Alle bouwprojecten in de stad zijn ingedeeld in drie categorieën. Er zijn projecten (of delen van projecten) die sowieso doorgaan. Vaak is de ontwikkeling dan al gestart of is ten minste de handtekening van de pachter gezet. Er zijn ook kavels waar pas iets mee gebeurt als er een serieuze (kapitaalkrachtige) plannenmaker om komt. De derde categorie omvat plannen die echt in de koelkast gaan, waar voorlopig niks mee gebeurt. Welke projecten – in Oost zijn dat onder meer Oostpoort en de RI-Oostbuurt op Zeeburgereiland – in welke categorie zijn ingedeeld, wordt volgende week bekend gemaakt.

De voorstellen van B&W worden in mei in de gemeenteraad besproken. Dan wordt de jaarrekening 2012 vastgesteld.

Een Collectief Particuliere Eilandontwikkeling (CPEI) heeft al aangegeven een experimenteel plan te willen maken voor IJburg 2. Lees hier het verslag Eiland te koop?! van hun eerste bijeenkomst.

Lees ook:
Wim Noordhoekkade: prachtige gracht of rafelrand? (18-04-2013)
Voorzichtig begin aanleg IJburg 2 (07-06-2012)