Nieuws

Landmaken Centrumeiland binnenkort van start

Binnenkort wordt er weer nieuw land gemaakt in het IJmeer. Aan de noordoostkant van Haveneiland rijst Centrumeiland op uit het water, het eerste en voorlopig enige eiland van IJburg 2. Het Amsterdamse stadsbestuur heeft daar uit haar smalle beurs een bedrag van 8,9 miljoen euro voor uitgetrokken.

Naar verwachting in december wordt begonnen met de aanleg van een golfbreker. Deze moet ervoor zorgen dat straks het laagje voor laagje neergelegde zand op z’n plek blijft. Is de golfbreker klaar, dat is het landmaken aan de beurt. Dit gebeurt naar verwachting in het komende voorjaar.
Het nieuwe land sluit aan bij de delen van Centrumeiland die er al liggen: de Muiderlaan en het recent aangelegde zandlichaam in het verlengde van de Pampuslaan. Met deze zogenoemde voorbelastingsdijk liggen de eerst 7 hectare van het eiland er al. Uiteindelijk wordt het eiland 22 hectare (voetbalvelden) groot. Al duurt het waarschijnlijk nog even voordat het echt een eiland is, want de watergang tussen Muiderlaan en Wim Noordhoekkade wordt – wegens gebrek aan financiële middelen – misschien pas in 2019 aangelegd.

Het landmaken gebeurt volgens de van IJburg bekende ‘pannenkoekmethode’ en wordt in twee fasen uitgevoerd. Aan de kant van het strand wordt er tot oktober 2014 nog niets gedaan, zodat het strand en strandtent Blijburg de hele zomer open kunnen blijven. Op 1 oktober 2014 verhuist Blijburg naar de andere kant van Centrumeiland, zodat ook de zuidzijde van het eiland afgemaakt kan worden.
De landafwerking is volgens plan gereed in april 2015. Strand IJburg en Blijburg gaan op 1 mei 2015 open op hun nieuwe plek. De Pampuslaan wordt – of is? – tegen die tijd aan de noordwestzijde doorgetrokken tot aan het nieuwe strand.

Opmerkelijk is dat Centrumeiland voorlopig minder ver boven het water zal uitsteken dan de rest van IJburg. In de oorspronkelijke plannen werd ook voor dit eiland een maaiveldhoogte van twee meter en zestig centimeter boven NAP aangehouden, maar omdat er minder zand beschikbaar komt door het niet uitgraven van de watergang Wim Noordhoekkade, blijft Centrumeiland voorlopig zestig centimeter lager. Hoog genoeg voor droge voeten, maar als het eiland over enkele jaren bouwrijp gemaakt moet worden, moet er dus eerst nieuw zand bij. Misschien komt dat zand tegen die tijd wel uit de watergang Wim Noordhoekkade. Tenminste, als Amsterdam voor die werkzaamheden dan wél voldoende middelen heeft…

Lees ook:
Watergang bij Witte Kaap in de wachtkamer, wethouder op zoek naar privaat geld (24-10-2013)
Bouwprojecten Amsterdam opnieuw onder de loep (23-04-2013)
Voorzichtig begin aanleg IJburg 2 (07-06-2012)