Beukenplein: stenig, heet en ook nog kans op natte voeten

Tien jaar geleden had het toenmalige stadsdeelbestuur het beste voor met het Beukenplein. De aanpak van het plein werd aangegrepen om het tot een ‘duurzaam plein’ te maken. Dit betekende – op papier – dat “in alle fasen van de ontwikkeling van het plein, van ontwerp tot uitvoering en beheer” naar de mogelijkheden voor verduurzaming werd gekeken. In de praktijk leidde het tot heel veel duurzaam gebakken klinkers waardoor het Beukenplein nu tot de meest stenige pleinen van Oost behoort.

10 juni D-Day: rock-‘n-rollfeest op Zeeburgereiland

Zaterdag 10 juni gaat voor de zesendertigste keer D-Day los, het grootste rock-’n-rollfestival van Amsterdam, met optredens van vijf bands. Op het festivalterrein staan veertig marktkraampjes met onder meer vinylplaten, retrokleding en alles wat betrekking heeft op de fifties, zoals Amerikaanse oldtimers en motoren. 

Repareren is hip en happening

Duurzamer leven, verzet tegen de wegwerpmaatschappij. In De Meevaart aan de Balistraat vertelt monteur Edward: “De meeste bezoekers van het Repair Café hebben een smalle beurs. Al komen er ook steeds meer twintigers en dertigers die het doen omdat ze duurzamer willen leven.”

Expositie in Loods 6

Op 13 mei opent op KNSM-eiland de expositie ‘Kracht’. In Loods 6 organiseert kunstenaarsvereniging De Onafhankelijken jaarlijks met wisselende gasten een verrassende nieuwe expositie. De expo van dit jaar, die als thema ‘kracht’ heeft, is gemaakt door ruim zeventig kunstenaars.

(te) Snelle e-bikes en meer deelvervoer

De komende tijd krijgt de gemeente van de ambulancedienst en ziekenhuizen in de stad informatie door over verleende eerste hulp na fietsongelukken. Zo worden de problemen in het verkeer inzichtelijker. Daarnaast wordt er op negen locaties geteld welke soorten fietsen er rijden en hoe hard die gaan. Vanaf 23 maart zijn met dit doel speciale camera’s op straat geplaatst.

Nieuwe wandelroute in Oost combineert hip en historisch

Ter ere van het 2-jarig bestaan van wandelgids Ode aan Oost heeft maker Lucy een nieuwe route ontwikkeld. De route is een rondwandeling van zo’n anderhalf uur door de Czaar Peterbuurt, Java-eiland en de Oostelijke Eilanden. In deze buurten rijzen in rap tempo nieuwe woonblokken op en is tegelijkertijd de oude functie van haven en scheepswerven nog goed te zien. 
Beschrijving en route: debrugkrant.nl

Het IJsselmeer, de nationale regenton

Om goed voorbereid te zijn op de komende zomerperiode heeft Rijkswaterstaat half maart het waterpeil in het IJsselmeer verhoogd. Zo ontstaat er een extra voorraad aan zoetwater die als het nodig is kan worden ingezet als er de komende maanden sprake is van (dreigende) droogte of een neerslagtekort. 

Hoe een burn-out leidde tot een wilde pluktuin

In een strook naast restaurant De Kas in Park Frankendael legt Olivia Langenberg (47) samen met buurtgenoten een ruigte met bloemen aan. Er loopt een houtsnipperpad langs vier heuvels, een wadi en borders met kruiden en laagfruit.
“Die grote plant is engelwortel,” wijst Olivia, die iets fleurigs voor de wijk wilde doen.
Lees het hele interview op debrugkrant.nl

Contouren van Baggerbeest, het eerste gebouw in de Sluisbuurt

Om van de Sluisbuurt een levendige wijk te maken begint het Baggerbeest deze zomer, als cultureel ankerpunt, nog vóór er enige andere voorziening op de zandvlakte is. “We willen vanuit de broedplaats bouwen aan het sociale weefsel van de wijk. Zo komt hier het Sluislab van Hogeschool InHolland. Daarin werken studenten aan activiteiten gericht op sociale binding in de Sluisbuurt. Iedereen die hier komt te wonen is pionier. Niemand kent elkaar. Dan is het fijn als er initiatieven zijn waardoor je elkaar beter kunt leren kennen. Dat helpt enorm bij de opbouw van een nieuwe stadswijk.”
Lees het artikel op debrugkrant.nl

Samenwerking ZGAO en Woonzorg Nederland: Zelfstandig oud worden met goede zorg aan huis is de toekomst

“Er zijn veel meer aantrekkelijke woningen voor ouderen nodig. Nu wonen mensen vaak in ongeschikte woningen waar ze niet oud kunnen worden. Daar is met het oog op de toenemende vergrijzing meer aandacht voor nodig. Bovendien komen de woningen die ouderen achterlaten dan vrij voor starters en gezinnen.”
Hij kijkt even rond in het Hoekhuis, het buurthuis waar van alles wordt georganiseerd voor buurtbewoners, en waar zorgverleners ook spreekuur houden. “Dit is een goed voorbeeld van een community waar mensen fijn wonen en tegelijkertijd zorg, leuke activiteiten en een gezellig buurthuis tot hun beschikking hebben.” Meer op debrugkrant.nl

Stadsdeelpanels: Leidraad moet zorgen voor betere oplossingen en meer betrokkenheid

De gemeenteraad heeft in 2021 besloten tot het invoeren van deze stadsdeelpanels om de discussie en besluitvorming in de gemeenteraad en stadsdeelcommissies ‘te verrijken met ervaringen, kennis en inzichten van Amsterdammers’. En dat niet alleen. Volgens de leidraad voelen burgers zich door zo’n panel meer betrokken bij hun buurt, wijk of stadsdeel.
Lees het artikel op debrugkrant.nl