Nieuws

Voortgang Wim Noordhoekkade

Op 23 mei 2013 deed toenmalig wethouder Ruimtelijke Ordening Van Poelgeest de toezegging om de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening schriftelijk te informeren over het uitstel van het uitgraven van de gracht aan de Wim Noordhoekkade. Daarbij zou hij aangeven wat de globale kosten zijn als de gracht wel wordt aangelegd, eventueel in een sobere vorm of gefaseerd. In de vergadering van de raadscommissie van woensdag 3 september 2014 herinnerde VVD-raadslid Van de Ree de huidige wethouder Van der Burg aan deze toezegging. Deze gracht is vorig jaar als grasveld ingezaaid. IJburgers die nu uitzien op een als gracht bedoeld grasveld zouden graag weten waar zij aan toe zijn, zeker omdat de wethouder destijds ook aan de mogelijkheid dacht om de gracht níet aan te leggen. Van der Burg zegde toe binnenkort informatie te geven over de stand van zaken.

Lees ook:
Terrein Wim Noordhoekkade tijdelijk ingezaaid
Prachtige gracht of rafelrand?

1 Reactie

 1. Van: Karlijn Doedens
  Datum: 23 september 2014 14:58:15 CEST
  Aan: “‘wittekaap@hotmail.nl'”
  Onderwerp: varianten vervolgtraject Wim Noordhoekkade

  Geachte meneer…….,

  Mijn excuses voor het uitblijven van een reactie tot nu toe. Hierbij wil ik u berichten over de laatste stand van zaken met betrekking tot de Wim Noordhoekkade. Nog dit najaar zal een besluit voor het gemeentebestuur worden voorbereid om het uitgraven van de gracht naar voren te halen in de tijd. Uiterlijk in maart van 2015 zal de gemeenteraad hier een uitspraak over doen. Wethouder Van der Burg, die nu verantwoordelijk is voor Ruimtelijke Ordening, heeft aangegeven dat ook hij het belang van de voortgang ziet. De besluitvorming om het uitgraven van de gracht te bespoedigen wordt dit najaar in gang gezet; een gesprek met de wethouder voor die tijd zal niet meer lukken.

  De watergang is met instemming van de raad (eindejaarsrapportage 2013) opgenomen in de financiële huishouding van de gemeente Amsterdam (er is geld beschikbaar gesteld), vraag is alleen welke prioriteit er aan wordt gegeven. Die vraag wordt uiterlijk in maart 2015 (maar zo mogelijk eerder) beantwoord. Ik houd u op de hoogte van de ontwikkelingen.

  In het kader van het jaarlijks onderhoud van de tijdelijk groenstrook vinden de volgende werkzaamheden regelmatig plaats:
  – schouwen
  – grofvuil en zwerfvuil weghalen
  – gras maaien/onderhouden

  Indien er overlast wordt ervaren of indien jullie andere vragen hebben over de openbare ruimte, kunnen jullie dit uiteraard altijd melden bij stadsdeel Oost of bij Gebiedsontwikkeling Oost (k.doedens@amsterdam.nl).

  Hopende u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Karlijn Doedens
  Junior Projectmanager Gebiedsontwikkeling Oost

Comments are closed.