Nieuws

Vanaf zaterdag 13 augustus: ook sluis 124 in bedrijf!

IJburg is vanaf 13 augustus nog beter bereikbaar vanaf het water. Op zaterdag 13 augustus wordt sluis 124 aan de zuidoostzijde van IJburg in gebruik gesteld. Vanaf dan kan de pleziervaart dagelijks tussen 8 en 24 uur gebruik maken van deze unieke sluis: de eerste sluis ter wereld met betonnen sluisdeuren.

Bereikbaarheid sluis 124
De verbinding tussen sluis 124 en het IJmeer loopt via de vaargeul langs de zuidzijde van het Haveneiland. In de toekomst kan gebruik worden gemaakt van het nog aan te leggen water tussen de Wim Noordhoekkade en de Muiderlaan. Op dit moment is het niet voor alle schepen mogelijk om sluis 124 vanaf de noordzijde te bereiken omdat richting de brug naar Diemen nog niet is gebaggerd. In dit gedeelte wordt daarom geen waterdiepte gegarandeerd. De uitvoering van deze baggerwerkzaamheden is gepland voor eind 2011/begin 2012.

Bediening sluis
De sluis wordt op afstand bediend vanaf de sluis bij de haven op Haveneiland Oost. Wie de sluis wil passeren kan aanleggen het remmingwerk en met de knop bediening aanvragen. Let wel: de Nijlpaardsluis (aan de westzijde van het Haveneiland) en sluis 124 kunnen niet tegelijk bediend worden. Hierdoor kan het voorkomen dat er bij drukte langere wachttijden ontstaan. Waternet vraagt hiervoor uw begrip.

Bevaarbaarheid binnenwater IJburg
Een aantal IJburgers heeft opgemerkt dat er ondieptes voorkomen in de binnengrachten op Haveneiland. Projectbureau IJburg laat weten dat zij bezig zijn met de voorbereidingen om deze ondieptes te verwijderen. De uitvoering hiervan start in het eerste kwartaal van 2012.

Lees ook het nieuws uit oktober 2010 over het plaatsen van de sluisdeuren.