Nieuws

Voorzichtig begin aanleg IJburg 2

Amsterdam gaat dan toch beginnen met de aanleg van IJburg 2. Het Centrumeiland (Blijburg staat erop) wordt verder opgespoten en afgemaakt. Kosten: 9 miljoen euro. Een te verantwoorden bedrag, vindt wethouder Maarten van Poelgeest van Amsterdam, ook in deze tijd. De investering is relatief laag, omdat het benodigde zand vrij komt bij de aanleg van de oostelijke ontsluiting van IJburg en bij de nog te graven gracht tussen de Wim Noordhoekkade en de Muiderlaan. Vlak om de hoek dus.

Voor het bouwrijp maken van Centrumeiland – door de aanleg van wegen en bruggen – is nog eens 30 miljoen nodig. Die investering wordt echter pas gedaan als er voldoende belangstelling blijkt voor de geplande zelfbouwkavels. Het ‘nieuwe land’ moet straks plaats bieden aan zo’n 780 woningen, vooral laagbouw. De kavels zijn beschikbaar voor (groepjes) particulieren, maar ook voor bijvoorbeeld bouwers of kleine investeerders. Van Poelgeest: “Net wie zich aandient. We zijn flexibel, laten het van de vraag afhangen. In 2015 zouden de eerste kavels uitgegeven kunnen worden.”

Voorzieningen
Het grote winkelcentrum dat op Centrumeiland zou komen, is geschrapt. Bewoners zullen genoeg hebben aan de winkels op Haveneiland en aan de Maxis in Muiden. Van Poelgeest: “Er staan nog bedrijfsruimten leeg in de plinten van de IJburglaan en Pampuslaan. Hopelijk vullen die zich ook met nieuwe winkels.”

Andere voorzieningen, zoals een basisschool of sportvelden, staan niet per se gepland, maar kunnen als dat nodig is wel ingepast worden. De landtong, die er nu al ligt en straks de verbinding vormt met de rest van IJburg 2 (Middeneiland, Buiteneiland en de Strandbuurt), blijft nog even braak liggen en kan voor diverse doeleinden gebruikt worden. Van Poelgeest: “Ik denk bijvoorbeeld aan het tijdelijke zwembad waarvoor een plek gezocht wordt.”

De beslissing om door te gaan met een deel van IJburg 2 wordt nu genomen, omdat de vergunningen anders verlopen. Als die procedures opnieuw doorlopen hadden moeten worden – ‘dat kost miljoenen’ – zou pas vanaf 2017 nieuw land kunnen worden aangelegd.

In de oorspronkelijke plannen zou worden begonnen met de aanleg van Middeneiland, ten noorden van Centrumeiland. Maar dat plan is dus gewijzigd. De investeringen voor dit project (40-60 miljoen) zijn in een tijd als deze vooralsnog te groot.

De Raad van Amsterdam moet de plannen overigens nog officieel goedkeuren. Als dat is gebeurd, zal er zo snel mogelijk worden begonnen, zodat in 2017 de eerste woningen opgeleverd kunnen worden.

Blijburg
Centrumeiland is al behuisd. Sinds 2010 is Blijburg op het zand van het Centrumeiland neergestreken. Of het er tijdens de aanleg van de rest ervan kan blijven waar het staat, wordt nog bekeken. Maar: de populaire strandtent hoort bij IJburg, benadrukt wethouder Maarten van Poelgeest. Waarschijnlijk wordt Blijburg volgend jaar verplaatst naar de landtong, die nu al noordwaarts het IJmeer in steekt. Voor Stanja van Mierlo, eigenaresse van Blijburg wordt dat de vierde verhuizing in tien jaar tijd.

Laagbouw
Zevenhonderd woningen, voornamelijk laagbouw. Dat is de opzet van Centrumeiland. Van Poelgeest: “Het is een woonmilieu dat voorziet in een behoefte en die duidelijk anders is dan bijvoorbeeld het stadsere Zeeburgereiland, waar ook woningbouw gepland staat. Jonge gezinnen blijven, zo wijst onderzoek uit, steeds vaker in de stad wonen.”

Bereikbaarheid
In 2013 wordt de geplande gracht tussen de Wim Noordhoekkade en de Muiderlaan gegraven. In dat jaar komt ook de Oostelijke Ontsluiting IJburg gereed. IJburg heeft dan een tweede in- en uitgang. Misschien wel de belangrijkste.

IJburg 2 in fasen uitgebreid
Ook Middeneiland, Buiteneiland en de Strandbuurt komen er, denkt wethouder Maarten van Poelgeest. Maar wanneer? De aanleg gebeurt – zoals eerder aangekondigd – waarschijnlijk gefaseerd. In welk tempo hangt af van de vraag naar woonruimte. Verwacht wordt dat het inwoneraantal van Amsterdam blijft groeien. Volgens onderzoek komen er tot 2040 nog zo’n 77.000 nieuwe huishoudens bij. Van Poelgeest: “Om aan al deze inwoners onderdak te bieden, zal de stad moeten bouwen.”

Meningen
Over de noodzaak van de aanleg van Centrumeiland zijn de meningen verdeeld. Een kleine rondvraag onder buurtbewoners leert dat velen vinden dat IJburg 1 eerst helemaal afgemaakt moet worden. Anderen zijn juist heel blij met deze ontwikkelingen. Zij vrezen dat IJburg 1 anders een ‘spookeiland’ wordt. Voor veel huidige ondernemers lijkt Centrumeiland goed nieuws. Al moeten ze wel een lange adem hebben…

Cijfers Centrumeiland – 22,4 hectare – 800.000 kubieke kilometer zand – 780 woningen

Lees ook:
Het proefeiland, toegangsweg naar Middeneiland (22-06-2011)
Van Poelgeest: “Fase 2 zal er komen” (22-06-2011)
Igor Roovers: “Op IJburg 2 komt meer ruimte voor ideeën, en meer zelfbouw” (04-11-2010)
Voorbereidingen Tweede Fase: proefeiland testcase voor natuurvriendelijke aanleg (15-02-2010)
College gaat akkoord met bestemmingsplan IJburg tweede fase (27-04-2009)