Aanleg Middeneiland gaat door

In het IJmeer wordt vanaf volgend jaar een nieuw eiland opgespoten: Middeneiland. Het gemaakte land maakt, net als Centrumeiland en Buiteneiland, deel uit van IJburg 2. De grond wordt de komende tijd in lagen opgespoten volgens de zogeheten ‘pannenkoekmethode’. Het […]

Ontwikkeling IJburg 2 gaat verder

De aanleg van IJburg 2 heeft door de economische crisis vertraging opgelopen. Een jaar of vijf geleden werd besloten de draad voorzichtig weer op te pakken met de aanleg van Centrumeiland. Nu dit eiland bijna bouwklaar is, blijkt alweer een […]

Derde bijeenkomst plan Centrumeiland

Op donderdag 18 februari vindt de derde consultatiebijeenkomst plaats naar aanleiding van het concept stedenbouwkundig plan Centrumeiland. Het hoofdthema is ‘tijdelijke invulling’. Er zijn al diverse initiatieven voor tijdelijke invulling van het nieuwe eiland bij IJburg. Deze avond vertellen de […]

IJburg fase 1 wordt eindelijk afgebouwd

Dat er binnen enkele jaren op Centrumeiland gewoond gaat worden is inmiddels bekend. Het concept Stedenbouwkundig Plan nadert zijn voltooiing. Als het plan – na nog een derde bijeenkomst 18 februari – door de gemeenteraad wordt goedgekeurd, gaat volgend jaar […]

Baken op Centrumeiland

Centrumeiland krijgt een landmark. Op vrijdag 4 september verrijst het Baken van IJburg. Deze toren, opgebouwd uit oude meerpalen uit de Amsterdamse haven, wordt die dag onder escorte van GVB-veren over het water naar IJburg vervoerd. In datzelfde weekend wordt […]

Bijeenkomst over startvisie Centrumeiland

De gemeente Amsterdam organiseert voor belangstellenden op 15 april een bijeenkomst over de Startvisie Centrumeiland. In de bijeenkomst wordt toelichting gegeven op de Startvisie en teruggekeken op het ARCAM traject van 2014. Het landmaken van Centrumeiland is nagenoeg klaar. De […]

Groen licht voor gracht Wim Noordhoekkade

De Gemeenteraad van Amsterdam is op 26 november jl. akkoord gegaan met de aanleg van een gracht langs de Wim Noordhoekkade op IJburg, zoals voorgesteld door het College van B&W. Ook voor de financiering van dit project gaf de Raad […]

Pampuslaan uitgebreid naar Centrumeiland

Op maandag 17 november start de gemeente Amsterdam met werkzaamheden aan de Pampuslaan op IJburg. De laan wordt doorgetrokken van Haveneiland naar Centrumeiland, om dat nieuwe land met straks ook het strand van IJburg bereikbaar te maken. De Pampuslaan krijgt […]