Nieuws

Veel belangstelling voor concept Stedenbouwkundig plan Centrumeiland

Derde Muiderdwarsstraat drie hoog. Hier kun je straks wonen als Centrumeiland klaar is. Dat klinkt echt als ‘de stad’, en dat is ook zo bedoeld. Centrumeiland moet de allure krijgen van een levendige binnenstad, het onmiskenbare centrum van de archipel IJburg, die in de toekomst acht eilanden zal omvatten. Maar hoe het er in werkelijkheid uit gaat zien? Dat zal het resultaat zijn van samenspraak met het publiek, en van de inzet van de mensen die er gaan wonen.

De eerste resultaten van die samenspraak – het project Stad in Zicht van Arcam, waarvoor ruim 150 burgers hun ideeën verzamelden – werden begin 2015 door het gemeentebestuur vastgelegd in een Startvisie Centrumeiland, die in april dit jaar aan het publiek werd voorgelegd. De grote lijnen: grootstedelijk milieu, maximale inzet op zelfbouw, gezonde stad gericht op bewegen, energieneutraal, waterbestendig. Met voldoende commentaar op zak schreef en tekende de afdeling Gebiedsontwikkeling van de gemeente Amsterdam vervolgens een concept Stedenbouwkundig plan.

Begin deze maand werd het publiek uitgenodigd om dit plan te bespreken tijdens een bijeenkomst in de kapel van het net geopende Blijburg aan Zee.

Ruim honderd belangstellenden luisterden naar het hoe en waarom van het 82 pagina’s tellende plan, stelden vragen en gaven hun commentaar. Op het idee de stad op een terp te bouwen, waarbij het gezellige centrale plein – een soort Amstelveld – zo’n vijf meter hoger komt te liggen dan de oevers. Op de dichte bebouwing met huizen tot vier of vijf woonlagen, en hoe het dan zit met de wind en de intieme sfeer door verspringende straten . Op het voornemen om 70 tot 80 procent van de bebouwing door individuele en vooral collectieve zelfbouwers te laten doen en hoe dat dan georganiseerd moet worden. Op het aandeel van maximaal 20 procent sociale huur, en hoe deze woningen anders dan op IJburg 1e fase kleinschalig worden verdeeld over de wijk wat het samen leven vergemakkelijkt. Op de energieneutrale, zelfvoorzienende gebouwen, die niet verplicht gebruik hoeven maken van de stadsverwarming. Op de voor sporters bestemde groene oevers, met wie weet een plezierhaven aan de noordzijde. Als het zicht daarop dan maar niet wordt weggenomen door hoge bomen. En dat niet al die 1500 woningen in één keer worden neergezet, zodat in de loop der tijd nog geleerd kan worden en aangepast. Dat soort dingen.

Ook wie er niet bij kon zijn heeft nog gelegenheid van het concept plan kennis te nemen en er een reactie op te geven. Ga naar www.amsterdam.nl/gebiedsontwikkeling/ijburg2.
om het plan te downloaden. Reageren kan naar ontwikkelingijburg@amsterdam.nl.

Overigens is de consultatieronde hiermee niet klaar. In januari en februari komen er nog twee publieksbijeenkomsten, de eerste over het onderwerp Collectieve zelfbouw en de tweede over het onderwerp Tijdelijke projecten. De afdeling Gebiedsontwikkeling verzamelt alle commentaar en zal een en ander uiteindelijk verwerken in een tweede concept, dat na goedkeuring door het college van Burgemeester en wethouders in de eerste helft van 2016 voor akkoord aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Als alles goed gaat kan de bouw in 2017 beginnen…..

Acht eilanden
IJburg bestaat uit acht eilanden aan de oostkant van Amsterdam. Hier worden in totaal circa 18.000 woningen gebouwd voor zo’n 45.000 inwoners. De aanleg van de eilanden gebeurt in twee fasen. De 1e fase van IJburg is bijna klaar. Op Steigereiland en Haveneiland (inclusief de beide Rieteilanden) zijn nu ruim 8000 van de geplande 9.200 woningen gebouwd. De ontwikkeling van de tweede fase bestaat uit Centrum-, Midden-, Strand- en Buiteneiland. Voor Centrumeiland – dat de schakel wordt naar de overige eilanden – is inmiddels land gemaakt, dat nog een jaar moet inklinken. De eerste van de uiteindelijk 1500 woningen kunnen hier in 2017 worden neergezet.

Dossier Centrumeiland.