Nieuws

Bijeenkomst over startvisie Centrumeiland

De gemeente Amsterdam organiseert voor belangstellenden op 15 april een bijeenkomst over de Startvisie Centrumeiland. In de bijeenkomst wordt toelichting gegeven op de Startvisie en teruggekeken op het ARCAM traject van 2014.

Het landmaken van Centrumeiland is nagenoeg klaar. De Pampuslaan is verlengd zodat het standsstrand (open op 1 mei) bereikbaar is. Strandtent Blijburg wordt de komende maanden opgebouwd.
Voor de inrichting van Centrumeiland (onderdeel van IJburg 2) is een startvisie opgesteld. Het moet een stedelijk woonmilieu krijgen waarin plaats is voor minimaal 1000 tot 1200 woningen. Het eiland wordt energieneutraal en nadrukkelijk ‘gezond’ ingericht, met stranden en voorzieningen en routes langs de oevers om te lopen, te fietsen en te recreëren. Deze visie wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

Het programma op 15 april start om 19.30 uur in The Lighthouse aan de haven. Graag vooraf aanmelden via a.van.den.bent@amsterdam.nl.

Lees ook:
Startvisie Centrumeiland vastgesteld: 1200 woningen en ruimte voor stranden, wandelen en fietsen (25-03-2015)