Nieuws

Derde bijeenkomst plan Centrumeiland

Op donderdag 18 februari vindt de derde consultatiebijeenkomst plaats naar aanleiding van het concept stedenbouwkundig plan Centrumeiland. Het hoofdthema is ‘tijdelijke invulling’. Er zijn al diverse initiatieven voor tijdelijke invulling van het nieuwe eiland bij IJburg. Deze avond vertellen de initiatiefnemers er meer over en is er gelegenheid tot ideeën uitwisselen. Er is nog ruimte voor nieuwe tijdelijke initiatieven.

Programma
19.30 uur Inloop en ontvangst
19.45 uur Welkomstwoord door Dries Drogendijk
19.50 uur Concept Stedenbouwkundig Plan door Mirjana Milanovic
20.00 uur Wat zijn de mogelijkheden voor tijdelijke invulling
20.10 uur Initiatiefnemers vertellen
20.30 uur Ideeëntafels om door te praten over bestaande en nieuwe initiatieven en ideeën.
21.30 uur Einde

Bijeenkomst tijdelijke invulling Centrumeiland, 18 februari, 19.30 uur, Blijburg aan Zee.
Lees hier meer over Centrumeiland.

Aanmelden
Om een inschatting te krijgen van het aantal deelnemers graag aanmelden via a.van.den.bent@amsterdam.nl.

Lees ook:
Veel belangstelling voor concept Stedenbouwkundig plan Centrumeiland