Nieuws

Piekopvang IJburg in nieuwe Montessorischool Zeeburgereiland

Op het Zeeburgereiland komt een nieuwe basisschool. Deze is bedoeld voor kinderen van die toekomstige woonwijk en voor kinderen die op IJburg niet meer terecht kunnen. Montessorischool Zeeburgereiland gaat samen met opvangorganisatie SKON een Integraal Kind Centrum (IKC) vormen. Hierdoor ontstaat een flexibele dagopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. In augustus 2013 gaan de deuren open.

Voor belangstellenden is er op dinsdag 20 maart een informatieavond op de Montessorischool Steigereiland.

De eerste kleuterklas start dit jaar al, in het bijgebouwtje van de Montessorischool Steigereiland. “Zodra het nieuwe gebouw klaar is, stappen we over,” zegt Ella Duijnker, directrice van Montessori Steigereiland en Zeeburgereiland. Het overkoepelende bestuur STAIJ heeft haar gevraagd de kar te trekken.

“Het afgelopen schooljaar heb ik honderd vierjarigen moeten afwijzen. Een teleurstelling voor veel ouders. Hen heb ik een plek aangeboden op de nieuwe school. De eerste tien aanmeldingen zijn al binnen.” Montessorischool Zeeburgereiland is in eerste instantie bedoeld om de piek van IJburgse kinderen op te vangen. Vanzelfsprekend is de school ook voor de bewoners van de te bouwen wijk.

In het IKC wordt binnen één team en met één pedagogische visie dagopvang en basisonderwijs geboden. De kinderen kunnen van 7.30–18.30 uur in het centrum terecht: 0–4 jarigen op het kinderdagverblijf, de 4–12 jarigen op school en op de voor- en naschoolse opvang. “Allemaal in hetzelfde gebouw, met dezelfde ingang.” Het IKC sluit aan bij het project ‘scholen bouwen naar vraag’ van stadsdeel Oost. Duurzaamheid en flexibiliteit zijn daarbij belangrijke thema’s. “Zijn er veel jonge kinderen, dan creëren we meer plek voor kinderopvang. Zijn er meer basisschoolkinderen, dan komen er meer klaslokalen.

School voor de toekomst
Het profiel is al bekend: ICT. “Via de methode blended learning (online en ‘echt’ leren) gebruiken we ICT-toepassingen als leermiddel bij de ontwikkeling van het kind. Daarvoor komt in de school onder meer een door de kinderen beheerde mediatheek, met echte én digitale boeken. Duijnker: “In het algemeen lopen we in het onderwijs achter wat betreft ICT. Het is de uitdaging om te proberen of we er ook op vooruit kunnen lopen.” Dan, lachend: “De kinderen zullen het wel vlug oppikken. Of dat ons – de leraren – ook lukt, is de vraag.”

Ze is een echte rot in het vak. Na de 8e Montessorischool en de Montessorischool Steigereiland wordt dit de derde school die ze van de grond af gaat opbouwen. De intensieve samenwerking in dit bijzondere concept is wel nieuw voor haar. “Daar heb ik veel zin in. Montessori Zeeburgereiland wordt een zelfstandige school, maar het is fijn te kunnen bouwen op het fundament van de school op IJburg. Alle kennis en ervaring is in huis.”

De aanbestedingsprocedure voor het ontwerp en de bouw van het IKC, vlak bij de drie silo’s, is in volle gang. Op Zeeburgereiland verrijst de komende jaren een complete woonwijk. Ook een tweede vestiging van het IJburg College krijgt er een plek.

Informatieavond nieuwe Montessorischool Zeeburgereiland
voor belangstellende ouders
dinsdag 20 maart 2012
20.00 uur, Montessorischool Steigereiland
John Hadleystraat 4, IJburg
Graag even mailen als je komt: directie@obssteigereiland.nl

Lees ook:
Vernieuwende school op Zeeburgereiland, partij gezocht (01-12-2011)
Zelfbouwkavels Zeeburgereiland (21-09-2011)
Nieuwe toelatingsregeling basisscholen in de maak (23-02-2012)