Nieuws

Aanleg luwtedam bij sluis

Afgelopen vrijdag zijn de voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een luwtedam voor de haven van IJburg. Maandag worden er twintig palen aangevoerd die de komende week geheid gaan worden. Door de luwtedam wordt het een stuk veiliger om ook bij noordwestenwind de sluis in en uit te varen. Opdrachtgever is Projectbureau IJburg, uitvoerder is BAM.

Voorlopige luwtedam voor de sluis geplaatst (18-04-2011)
Veiligheid aanvoerroute sluis (24-03-2011)