Nieuws

Vernieuwende school op Zeeburgereiland, partij gezocht

Op Zeeburgereiland komt een heel nieuw schoolconcept: een gemakkelijk aan te passen gebouw, flexibel in gebruik, waardoor de school is aan te passen aan de behoeftes van de wijk. Om te onderzoeken of dit echt werkt, gaat het eerst nog om een pilotproject. Stadsdeel Oost zoekt nu een marktpartij die het ontwerp, de realisatie, het onderhoud en de exploitatie van de pilot op zich wil nemen. Het voornemen is de huisvesting voor basisonderwijs en kinderopvang integraal aan te besteden voor een periode van 30 jaar. Het stadsdeel sluit hiervoor met de geschiktste marktpartij een DBMO-contract.

Het concept ‘Nieuwe scholen, huisvesten naar vraag’, ontwikkeld door stadsdeel Oost, stelt de wensen van de gebruiker centraal en biedt scholen vanaf de eerste dag kwalitatief goede huisvesting, zonder tijdelijke voorzieningen. Op basis van vooraf geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten wordt het project op objectieve wijze geëvalueerd. De intentie is om bij meetbaar succes vervolgprojecten op de markt te brengen op andere locaties.

Op 8 december 2011 is er een marktconsultatie voor het project, om partijen te betrekken en te informeren, maar ook voor het stadsdeel om feed-back te krijgen. De reacties van de marktpartijen worden meegenomen bij de verdere uitwerking. Prof. ir. Hans de Jonge begeleidt de marktconsultatie. “Het concept biedt de markt ruimte om met innovatieve en flexibele oplossingen te komen. Goed dat Amsterdam zijn nek uitsteekt. Volgens mij ligt er een contractvorm die de innovatiekracht van de markt waardeert. Ik ben benieuwd.”

Informatie/aanmelden
Aanmelden voor de marktconsultatie kan tot donderdag 1 december. Eind december start de openbare mogelijkheid voor partijen om zich aan te melden als gegadigde in de selectiefase. Zie www.pilotzeeburgereiland.nl