Nieuws

Drie scenario’s Ed Pelsterpark gepresenteerd

Op 22 maart vindt in de kantine van het IJburg College de tweede ontwerpsessie over het Ed Pelsterpark plaats. Dan worden drie scenario’s voor herinrichting van dat park gepresenteerd, aan de hand van ideeën en suggesties uit de eerste sessie met bewoners en belanghebbenden. Het Ed Pelsterpark trekt door het Cruyff Court zoveel jongeren aan dat een make-over ervan noodzakelijk geworden is. Voor de herinrichting is €250.000 gereserveerd.

Toezicht Cruyff Court
Wat de mogelijkheden zijn kan het stadsdeel nog niet zeggen. Dat wordt die avond duidelijk. Dan wordt ook verteld wat er in het Pelsterpark de komende maanden gebeurt aan sociaal beheer. Er moet een tussenoplossing komen, omdat de herinrichting deze zomer nog niet is doorgevoerd. Tot die tijd wordt een programma opgesteld en worden extra voetbalvelden gerealiseerd, verspreid over IJburg.

Tijdens de derde en laatste ontwerpsessie – waarschijnlijk op vrijdag 13 april, de definitieve datum volgt zo snel mogelijk – zal portefeuillehouder Thesingh ook aanwezig zijn. De gekozen concepten voor het Ed Pelsterpark worden in juni aan de stadsdeelraad aangeboden.

De scenario’s voor herinrichting van het Pelsterpark vind je vanaf 24 maart op www.debrugkrant.nl.

Jongeren praten mee
Voorafgaand aan de zogenoemde ontwerpsessie op 22 maart is er een bijeenkomst speciaal voor jongeren (12+). Ook zij krijgen de drie scenario’s gepresenteerd en kunnen daarover hun mening geven. Deze bijeenkomst is van 19.00–20.00 uur in de kantine van het IJburg College.

Lees ook:
Twee extra kunstgrasvelden in mei, als de buurt het wil (20-03-2012)
Eerste ontwerpsessie JCC: niet één functie dominant (23-02-2012)