Mogelijk erotisch centrum in Eenhoorngebied, ‘luisteren naar inspraak nu niet de bedoeling’

De zoektocht naar een plek buiten de Wallen voor een Erotisch Centrum leidt tot een politiek pandemonium. Binnen elke partij die de stad bestuurt bestaan minstens twee – tegenovergestelde – meningen. Tegelijkertijd houden burgemeester en raadsleden zich nu met opzet doof voor de opvattingen van burgers. Ook die van de bewoners van het Eenhoorngebied, een van de mogelijke landingsplekken.

Gemeentelijke aanpak woonfraude niet in de haak

De gemeente Amsterdam en de woningcorporaties werken op een onwettige wijze aan de aanpak van woonfraude. Met de inzet van een speciaal ontwikkeld rekenmodel proberen ze de pakkans van woonfraude te verhogen. Welke gegevens worden gebruikt voor dit rekenmodel en hoe het precies werkt wil de gemeente niet zeggen. Deze geheimzinnigheid is in strijd met een recente rechtelijke uitspraak.

Niet minder, maar méér auto’s in Oost, ondanks ambities van de stad

‘Amsterdam moet autoluw worden, zo wil het gemeentebestuur. Minder auto’s op straat, minder autoverkeer, meer ruimte voor fietsers en voetgangers en beter openbaar vervoer. Met deze ambitie is het bestuur in 2019 aan de slag gegaan. Wat blijkt? Voor het eerst sinds tijden zijn er meer auto’s bijgekomen dan inwoners. Amsterdam is niet autoluwer maar autobezitteriger geworden. Met dank aan de inwoners van Oost.’

Niet meer anoniem in de stad. Bedrijven moeten camera’s melden: gemeente werkt aan overzichtskaart

Op de raadsagenda van september staat een voorstel dat veel ingrijpender is. Volgens dit voorstel, dat ongetwijfeld steun van de raad krijgt, worden bedrijven, instellingen en overheden zelf verplicht om de ‘sensoren’ die zij inzetten te melden aan de gemeente. Die zet ze dan weer op de (nieuwe) kaart zodat burgers precies kunnen zien op welke plekken in de stad zij in de gaten gehouden worden – met alle privacybescherming die erbij hoort uiteraard.

Het nieuwe bestuurlijke stelsel van Amsterdam: ‘Heldere afbakeningen’, ‘uitlegbaarheid’, ‘transparantie’ en meer van die begrippen

‘Vergelijk dat eens met Rotterdam, waar ze half juni ook een voorstel voor een nieuw bestuurlijk stelsel bespraken – op basis van iets meer dan vier velletjes tekst. Hierin maakt Rotterdam ook nog eens een radicaal andere keuze vergeleken met het huidige stelsel daar en met het nieuwe Amsterdamse stelsel. De meest in het oog springende verschillen zijn…’

Bewoners Java-eiland zijn overlast spuugzat

Doet ze het of doet ze het niet? Gaat burgemeester Halsema binnenkort gebruikmaken van haar vers verworven macht en sluit ze Java-eiland af voor bezoekers? Als het aan de meeste bewoners ligt wel, want die zijn het gezuip, geschreeuw en gepoep op hun eiland, in hun Bogortuin, meer dan zat. Al jarenlang.

Honderden huizen in kamers opgeknipt

De woningmarkt in Oost is het speelveld van de allergrootste en de hele kleine belegger. Hun investeringen leiden tot hogere huren en minder aanbod, waardoor de spreekwoordelijke onderwijzer of agent ook in Oost minder kans op een (huur)huis maakt. Honderden […]