Nieuws

Burgers lopen vooral warm voor de thema’s ‘parkeren’ en ‘honden’

Als de democratie een hond was, of een boom, dan zouden burgers er wel de barricaden voor op gaan. Maar democratie kun je niet omzagen of verplicht aanlijnen. Je kunt er wel over inspreken. Dat doen bewoners echter niet of nauwelijks. Inspreken over bomen, honden en niet te vergeten parkeren, dat gebeurt wel massaal.

En zo kon het gebeuren dat begin oktober het ‘Beleidskader Participatie’ in de gemeenteraad op de agenda stond, waarbij in de voorbereiding op het raadsdebat vier bewoners(groepen) zich hadden ingespannen om hun zienswijze op de voorstellen op papier te zetten. Of eigenlijk waren het er drie (twee opvattingen kwamen uit dezelfde hoek in Zuidoost). 

Vergelijk dat met de inbreng van bewoners bij het ‘Kader Hondenlosloopgebieden’ dat in augustus in de gemeenteraad is besproken en vastgesteld. Hiervoor waren 83 bewoners en 1 vereniging van hondenbezitters in de pen geklommen. Of neem de recente voorstellen voor de herinrichting van de Rozengracht: 465 schriftelijke reacties, waarvan 377 gericht tegen de geplande bomenkap. Of het voorstel om op zondag ook betaald parkeren in te voeren in de Pijp en het Museumkwartier: 1989 reacties, waarvan 1734 (vaak in weinig verhulde termen) tegen het plan.

Maar om nu te zeggen dat de lokale democratie leeft onder de bewoners gaat wat ver.

Toch is het gemeentebestuur nog niet klaar met de Amsterdamse democratie. Nadat eerder dit jaar het ‘Beleidskader Buurtbudgetten’ het licht zag, een nieuw bestuurlijk stelsel is vastgesteld (22 reacties waarvan 19 van bewoners), een burgerberaad over het klimaat is aangekondigd (binnenkort horen we hier meer over) en de gemeenteraad eerder deze maand instemde met een voorstel voor ‘jongerenparticipatie’, kunnen burgers nog tot eind deze maand hun mening geven over het concept ‘referendumverordening’ en is een ‘Beleidskader Buurtrechten’ onderweg naar de gemeenteraad. 

Dit Beleidskader Buurtrechten stond eerder deze maand op de agenda van de bestuurscommissie Oost. Om deze discussie handen en voeten te geven had het dagelijks bestuur van Oost een notitie geschreven met daarin veel lof en ook een paar opmerkingen over de voorstellen. Verder schreven de bestuurders dat het hun een beetje democratisch begint te duizelen met al die beleidskaders: “Deze beleidskaders hebben onderlinge samenhang en moeten elkaar versterken. Met dat doel zou het behulpzaam zijn om in de tekst (en liefst ook visueel) te verhelderen wat die samenhang is.” Dit niet per se voor de doorgewinterde bestuurders en volksvertegenwoordigers maar vooral voor de “minder met dit thema bekende lezer”.