Nieuws

Stadsdeelpanels: Leidraad moet zorgen voor betere oplossingen en meer betrokkenheid

Brandende kwesties in Oost waar de bewoners wakker van liggen: ‘in hoeverre sluit de gebiedsopgave aan bij de wensen en behoeften in het stadsdeel?’ En: ‘hoe ontsluiten we het vrijwilligerspotentieel in ons stadsdeel?’

Het zijn voorbeelden van de vragen die ter inspiratie worden gesteld in de Leidraad Starten met Stadsdeelpanels. Deze leidraad is eind vorig jaar aan de stadsdeelcommissie Oost verstuurd. Vanaf deze maand volgen ambtelijke ‘verkenningssessies’ met alle stadsdeelcommissies. Deze bijeenkomsten zijn (ook) bedoeld om de commissieleden te helpen nadenken over het soort panel dat ze voor ogen hebben. Hierover nemen ze de komen de maanden een besluit. Daarna kunnen de eerste 250 panelleden uit Oost worden geloot. 

De gemeenteraad heeft in 2021 besloten tot het invoeren van deze stadsdeelpanels om de discussie en besluitvorming in de gemeenteraad en stadsdeelcommissies ‘te verrijken met ervaringen, kennis en inzichten van Amsterdammers’. En dat niet alleen. Volgens de leidraad voelen burgers zich door zo’n panel meer betrokken bij hun buurt, wijk of stadsdeel. Hierdoor neemt het vertrouwen van burgers in elkaar en in de bestuurders en commissieleden van Oost toe. Bovendien komen er betere oplossingen voor de problemen in Oost.

Het besluit uit 2021 heeft het over een stadsdeelpanel. De leidraad gaat een stapje verder en noemt drie ‘levels’. In alle drie de levels is er een panel met 250 gelote bewoners, die per dagdeel €50 krijgen uitbetaald. Hoe hoger het level, hoe meer tijd het panel krijgt en hoe meer andere partijen erbij worden betrokken. Level 1 is de simpelste vorm: een panel komt twee keer per jaar een dag bijeen, praat dan over een bepaald onderwerp en brengt daarna advies uit aan de stadsdeelcommissie. De leidraad lijkt niet al te hoge verwachtingen te hebben van zo’n panel. Het krijgt 1 sterretje (*) als het gaat om betere oplossingen, meer betrokkenheid en meer vertrouwen. 

Op level 3 (drie sterretjes op alle punten) zitten ook allerlei andere partijen aan tafel en eindigt het in een advies aan de gemeenschap. Wie die gemeenschap is en wat die met het advies kunnen of willen doen laat de leidraad in het midden. Vreemd, want diezelfde leidraad zegt toch ook dat een panel een succes is als ‘het voor bewoners duidelijk (is) wat er is gebeurd met de uitkomsten van de stadsdeelpanelbijeenkomsten’. 

De leidraad bevat geen vaste vragen, maar ‘voorbeelden ter inspiratie’, zoals die in de inleiding. Volgens de leidraad bepaalt de stadsdeelcommissie over welke vraag een stadsdeelpanel zich gaat buigen. Hiermee lijkt de leidraad af te wijken van het oorspronkelijke besluit. Daarin staat namelijk dat niet alleen de stadsdeelcommissie, maar ook de gemeenteraad en inwoners van het stadsdeel ‘kwesties’ aan het panel kunnen voorleggen.