Nieuws

Van gras naar plastic in Sportpark Drieburg: Gemeente houdt geen rekening met sport in nieuwe wijk Overamstel

Geld is voor de Amsterdamse politiek belangrijker dan gezondheid. En dus verandert gras in plastic, verhuist de korfbalvereniging en worden parkeerplaatsen opgeheven waardoor in de aanpalende woonbuurt het risico op parkeeroverlast groter wordt. Plaats van handeling: Sportpark Drieburg.

Dit sportpark lag lang aan de bewoonde rand van Oost, ingeklemd tussen de Oosterbegraafplaats en de Weespertrekvaart. Maar inmiddels wordt aan de andere kant van de Weespertrekvaart, in het gebied dat Overamstel wordt genoemd, flink gebouwd. In het Amstelkwartier, onderdeel van dit gebied, staan al een paar jaar woningen en de bouw in de rest van het gebied houdt voorlopig nog wel aan. Uiteindelijk komen er zo’n 10.000 woningen en dus zo’n 20.000 mensen bij.

Die mensen moeten bewegen, zo heeft politiek Amsterdam enkele jaren geleden bepaald in het Strategisch Huisvestingsplan Sport want “een sportieve stad is een gezonde en gelukkige stad”. Om te kunnen bewegen is er ruimte nodig. Hoeveel ruimte precies is politiek vastgelegd in de ‘sportnorm’. Toepassen van deze sportnorm op het hele gebied Overamstel betekent dat er 48.850 msportterrein beschikbaar moet komen voor buitensport – een oppervlakte van ongeveer 6 voetbalvelden.

In de afgelopen jaren zijn voor delen van Overamstel (Amstelkwartier, Weespertrekvaart, Kauwgomballenfabriek) plannen gemaakt en politiek goedgekeurd. In al deze plannen is om en nabij 0,0 m2 voor sportterrein gereserveerd. Want een sportieve stad mag dan gezond en gelukkig zijn, een sportieve stad kost ruimte en dus geld. 

Bouwen in Overamstel levert de stad geld op, want projectontwikkelaars moeten betalen voor het gebruik van Amsterdamse grond. Geschatte opbrengst voor heel Overamstel: rond de 100 miljoen euro. Terrein in de omvang van 6 voetbalvelden onbebouwd laten zou een financiële aderlating betekenen. 

Dus moest er een list worden verzonnen. Op die list is een jaar of twee ambtelijk gestudeerd, en vlak voor de verkiezingen in maart is de ‘oude’ gemeenteraad van de uitkomst op de hoogte gebracht: optimaliseren en intensiveren van Sportpark Drieburg. Dat betekent het omzetten van drie grasvelden in kunstgras, verhuizen van de korfbalvereniging AW.DTV (naar Zeeburgereiland – zie de Brug van 2 december), “urban sports” op de parkeerstrook Kruislaan en het “toevoegen van sport en spel” op het grasveld naast de speeltuin in Amsteldorp. Daarnaast blijkt in Overamstel zelf toch ook nog wat ruimte te zijn voor sport. Opgeteld is het nog niet genoeg om “een gezonde en gelukkige stad” te zijn, maar meer lijkt, in elk geval voor de korte termijn, niet mogelijk.

Blijven nog (minstens) twee hobbels te nemen. Bewoners van het aanliggende Amsteldorp mogen meepraten en hebben eind dit jaar een “formeel inspraakmoment”. En er moet geld beschikbaar zijn voor de plannen. De ontwikkeling van Overamstel levert dan wel 100 miljoen op, maar dat geld zit in een potje dat buiten de begroting valt en niet zomaar voor het intensiveren en optimaliseren van Drieburg kan worden aangesproken. Volgens de allerlaatste inzichten staat de begroting dik in het rood en neemt de ruimte om de komende jaren te investeren zienderogen af.