Nieuws

Kink in de kabel voor Middenmeer Zuid, geen geld voor een warmtenet

Het heeft iets raadselachtigs. Je gaat je huis grondig verbouwen, breekt de vloer open, vervangt alle leidingen behalve de verwarmingsbuizen – die doe je tot halverwege. Dan leg je een mooie nieuwe vloer neer, die je korte tijd later weer weghaalt om de rest van de buizen te plaatsen.

Dit is wat er in Watergraafsmeer lijkt te gaan gebeuren, om precies te zijn in Middenmeer. Middenmeer Noord ligt al geruime tijd fors overhoop omdat het riool, de waterleidingen en de stroomkabels vernieuwd worden. De gemeente grijpt de gelegenheid aan om meteen een extra buizenstelsel erin te leggen. Deze buizen vormen (de helft van) een nieuw warmtenet – Nederland moet immers van het gas af. 

De andere helft moet komen in Middenmeer Zuid, en binnenkort is deze buurt aan de beurt. Het riool is daar zo slecht dat er niet lang meer gewacht kan worden met vervanging. Eerder had de gemeente al bedacht dat ook in Middenmeer Zuid een warmtenet zou moeten komen. Dus: graven maar, nieuwe buizen erin en klaar. 

Maar dat lijkt niet te gebeuren. In een brief aan de gemeenteraad van eind oktober schrijft de verantwoordelijke wethouder: “Eerste gedachte is om in Middenmeer Zuid tijdens de werkzaamheden (…) geen warmtenet mee te leggen.” En: “In het ondergrondse ontwerp voor Middenmeer Zuid zal de gemeente wel ruimte reserveren om in de toekomst alsnog een warmtenet aan te leggen.”

De wethouder komt tot deze ‘eerste gedachte’ omdat er een kink in de kabel is gekomen. Het warmtenet in Middenmeer, zo is de bedoeling, moet uiteindelijk een net van en voor bewoners worden. De gemeente is hierover al jarenlang in overleg met een groep bewoners, verenigd in de buurtcoöperatie MeerEnergie. In oktober hadden de bewoners duidelijkheid moeten geven over hun uiteindelijke betrokkenheid bij ‘hun’ warmtenet. Maar dat kon MeerEnergie niet, want om het project tot een goed einde te brengen heeft de coöperatie extra (subsidie)geld nodig en dat was er eind oktober nog niet.

MeerEnergie heeft in de afgelopen jaren de harten van vele Amsterdamse politici gestolen en de gemeente “steunt en faciliteert dit initiatief maximaal”. Maar het is nog geen uitgemaakte zaak dat de huizen in Middenmeer straks verwarmd worden dankzij deze coöperatie. Ook andere partijen kunnen hiervoor nog in aanmerking komen. Het is wel zeker dat er in heel Middenmeer een warmtenet zou moeten komen. Dat heeft de gemeente immers zelf op vele momenten opgeschreven. 

Dat MeerEnergie op dit moment de eigen financiën nog niet helemaal rond heeft lijkt voor de wethouder voldoende reden om in Middenmeer Zuid nu de andere helft van het warmtenet maar niet aan te leggen en straks de boel weer open te breken om de buizen dan wel te plaatsen. Zo’n besluit drijft de investeringskosten op, kan de overgang van gas naar warmte vertragen en heeft – dat weet de gemeente ook – als groot risico dat de bewoners van Middenmeer (Noord en/of Zuid) straks meer geld kwijt zijn aan het verwarmen van hun huis.