Nieuws

Patstelling meerpalen Jessekade, rechter bekijkt de zaak

Dinsdag 21 augustus diende de zaak van de bewoners Nico Jessekade tegen het verbod op aanmeerpalen langs de openbare oever voor hun huis. Stadsdeel Oost verplichtte hen de aangelegde aanmeerpalen te verwijderen. Bezwaar daartegen werd tot aan de Bezwaarschriften Commissie van de hand gewezen. Ook een goed gesprek naderhand tussen bewoners en portefeuillehouder Özütok bood geen oplossing. Bewoners hopen nu bij de voorzieningenrechter een tijdelijke voorzieningen voor te krijgen.

De bewoners Jessekade brachten in het voorjaar van 2011 collectief meerpalen aan in het openbare water aan de Nico Jessekade, met een vergunning van zowel Rijkswaterstaat als Waternet op zak. Stadsdeel Oost vindt de meerpalen echter niet in het huidige bestemmingsplan passen, en vindt bovendien dat de palen niet zonder een door hen verleende vergunning geslagen hadden mogen worden. Ze sommeerde de bewoners de palen te verwijderen.

Rik van Veen, een van de bewoners: “We bestrijden de argumenten van het stadsdeel omdat wij ons inmiddels hebben verenigd in een openbare Vereniging en omdat ons deel van de Nico Jessekade is opgenomen als ´initiatiefgebied´ op de Waterkansenkaart van het stadsdeel Oost. Dit laatste mag toch als een beleidswijziging worden gezien.”

Het Stadsdeel wil door met handhaving, zo zegt hij, onder het argument dat de meerpalen een nieuwe oplossing in de weg staan. “Daar begrijpen wij niets van, omdat de meerpalen zullen worden hergebruikt in de nieuwe haven. Het zou kapitaalvernietiging zijn om de meerpalen nu te verwijderen, en ze over een paar maanden weer terug te plaatsen.”

Portefeuillehouder Nevin Özütok zei eerder al dat ze zich genoodzaakt ziet het meerpalenverbod te handhaven. Ze wil graag meewerken met bewoners die steigerwensen hebben (zoals ook onder anderen de bewoners van de Windjammerdijk), maar zij wacht eerst de aanbevelingen van de aanvullende natuurtoets af. Als het nodig blijkt, worden er dan eerst aanvullende maatregelen genomen om de natuur – bijzondere vogels en waterdieren – te beschermen, zodat natuur en recreatie in evenwicht blijft. Daarna gaat ze graag opnieuw in gesprek met bewoners om te zien wat mogelijk is. In september wordt de uitslag van de natuurtoets verwacht.

Van Veen: “De voorzieningenrechter stelde beide partijen voor om op basis van stroperige procedures bij stadsdeel Oost, de beleidswijziging in initiatiefgebieden voor IJburg en op de Waterkansenkaart, en de mogelijk onnodige kapitaalvernietiging in gezamenlijk overleg te werken naar een oplossing. Stadsdeel Oost weigerde dit.”

De uitspraak is op 4 september aanstaande; tot die tijd gedoogt het stadsdeel de huidige situatie.

Lees ook:

Steigerwensen in de wachtkamer (18-06-12)
Nautische behoeften? IJburgers moeten zich nog even inhouden (25-04-12)
Bewoners Nico Jessekade om steigers naar de rechter (30-03-12)