Nieuws

Steigerwensen in de wachtkamer

De voortgang van de nautische ontwikkeling van IJburg gaat toch minder snel dan in het aprilnummer van deze krant werd voorspeld. Een aangepast bestemmingsplan zou komend najaar voor inspraak worden voorgelegd. Die termijn wordt zeer waarschijnlijk niet gehaald.

De natuurtoets die de effecten moest meten van de aanleg van steigers aan onder meer de zuidzijde van Steigereiland Zuid is weliswaar uitgevoerd, maar het is nog niet zeker of er nu wel of geen vergunning kan worden afgegeven. “De resultaten,” zo laat een woordvoerder van stadsdeel Oost weten, “vragen om nader onderzoek.”
En de bewoners van de Nico Jessekade, die het stadsdeelbestuur vorige maand in een hoorzitting om clementie vroegen voor de aanleg van meerpalen langs de openbare oever voor hun deur, kregen nul op het rekest. Zij overwegen nu de bestuursrechter om een uitspraak te vragen, in de hoop dat dit burgerinitiatief uiteindelijk kan worden opgenomen in het bestemmingsplan.

Zuidbuurt
Op basis van het Steigerplan Zuidbuurt Steigereiland (uit 2008) zou het mogelijk zijn aan de zuidkant van Steigereiland aanlegmogelijkheden te creëren voor kleine recreatievaart. De aanvraag van de betreffende omgevingsvergunningen stuitte vorig jaar echter op bewonersbezwaren. Een natuurtoets moest uitwijzen wat mogelijke natuurschade zou zijn van de steigers en de daaruit voortvloeiende recreatiedruk. Conclusie is dat “zonder beschermende maatregelen negatieve effecten op de natuurwaarden in de IJburg omringende wateren niet kunnen worden uitgesloten”. Het stadsdeel onderzoekt nu welke maatregelen zijn vereist om die natuurwaarden te beschermen. De uitwerking hiervan wordt in samenwerking met de gemeente ontwikkeld en beoordeeld door de provincie. “Op dit moment is er geen inzicht in de termijn waarop er duidelijkheid kan worden geboden,” aldus een woordvoerder van het stadsdeelbestuur. In de wachtkamer dus.

Jessekade en Windjammerdijk
Leden van de bewonersvereniging Publieke Steigers Nico Jessekade mochten voor de Bezwaarschriften Commissie hun standpunten toelichten over de aanleg van de meerpalen: zij hadden naar hun idee te goeder trouw gehandeld en een vergunning ontvangen van zowel oeverbeheerder Waternet als Rijkswaterstaat, en kwamen er pas later achter dat zij allereerst het stadsdeel om toestemming hadden moeten vragen. Het stadsdeel sommeerde hen de meerpalen te verwijderen, en hiertegen dienden de bewoners bezwaar in. De commissie heeft het bezwaar echter ongegrond verklaard. Geoordeeld werd dat het stadsdeel in zijn recht stond om verwijdering van de palen te eisen. De bewoners hebben zes weken de tijd om tegen deze uitspraak in beroep te gaan.

Rik van Veen, woordvoerder van de bewonersvereniging, toont zich verbijsterd over de volgens hem ongemotiveerde uitspraak. “In de hoorzitting werd duidelijk gemaakt dat het water tussen de Jessekade en Rieteiland Oost door het stadsdeel tot burgerinitiatiefgebied is bestempeld. Het leek er dan ook op dat de commissie vond dat ons initiatief daar in paste. In de uitspraak is daar niets van terug te vinden.” De vereniging zal dan ook zeker beroep aantekenen bij de bestuursrechter. Het stadsdeel heeft toegezegd de huidige situatie ondertussen te gedogen totdat er een definitieve uitspraak van de rechter ligt.
Bij de bewoners van de Jessekade is de hoop op een goede afloop nog niet vervlogen. Om hun wensen kracht bij te zetten zullen zij hun ideeën als burgerinitiatief officieel bij het stadsdeelbestuur indienen. “Als het stadsdeel wil pronken met het nautische karakter van IJburg verwacht ik toch een meer coöperatieve houding,” aldus Van Veen.

Al even hoopvol zijn de bewoners van de Windjammerdijk, die het water graag vanaf de kade willen bereiken om bijvoorbeeld te surfen en te kanoën. De eerder met toestemming van Waternet en Rijkswaterstaat aangelegde drijvende steiger hebben zij zelf weggehaald. Met een aantal bewoners bezochten zij de hoorzitting. Daarna hebben zij hun strategie bepaald. “Ons streven is het gezamenlijk realiseren van voor iedereen vrij toegankelijke steigertjes ter plaatse van de bestaande trappen,” vertelt Thomas Brans, initiatiefnemer en woordvoerder van de bewoners. “Die steigers moeten milieuvriendelijk zijn en de dijk niet belasten.” Eind deze maand gaan de bewoners praten met de betrokken instanties, inclusief het stadsdeel. Op deze manier hopen ze te bereiken dat het nieuwe bestemmingsplan ook rekening zal houden met de nautische behoeften langs de Windjammerdijk. En dat ze te zijner tijd hun plannen kunnen uitvoeren. Ook hier nog even geduld, dus.

Lees ook: 
Nautische behoeften? IJburgers moeten zich nog even inhouden (25-04-2012)
Bewoners Nico Jessekade om steigers naar de rechter (30-03-2012)
Jachthaven bij Steigereiland Zuid? (15-12-2011)
Meer mogelijkheden pleziervaart (24-11-2011)

2 Reacties

  1. Zeer spijtig dat het Stadsdeel Oost alleen gericht is op handhaving en op geen enkele manier in overleg treedt met haar burgers. Er zijn  immers mogelijkheden genoeg om eenvoorziening voor het aanmeren van bootjes te treffen. Een voorziening die bewoners notabene zelf willen betalen. Stadsdeel Oost lijkt gek genoeg wel geneigd tonnen gemeenschapsgeld over de balk te gooien in ‘publieke’ steigers waar een buurt totaal niet op zit te wachten, zoals nu het geval is bij Steigereiland Zuid.
    Ik zou zeggen: stadsdeel Oost doe niet zo star en ga in ieder geval in gesprek met bewoners. Zij zijn niet voor niets op IJburg aan het water gaan wonen!

  2. Ongelovelijk bot weer. Juridisch autisme, zou je bijna denken. Inmiddels zijn er wel enorme publieke steigers bij het Fort Diemerdam, het Diemerpark en bij de Diemer Vijfhoek geplaatst. Is die grond soms niet van Amsterdam Oost ? Hoe bestaat het !

Comments are closed.