Nieuws

Parkeerplaats in Diemerpark drijft wig tussen betrokkenen

Een bewogen vergadering werd het, dinsdag 26 maart. De door het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost voorgedragen oplossing voor parkeren bij sportpark IJburg – 62 parkeerplekken in het Diemerpark – werd er door de commissie Openbare Ruimte en Financiën besproken. Maar eerst kwamen 25 insprekers aan het woord, een recordaantal. Parkeren in het Diemerpark blijkt een precaire kwestie. Aan het eind zal niet iedereen zal tevreden zijn.

In het Diemerpark staan voor sportpark IJburg (AHC IJburg en AFC IJburg) zes velden gepland. Vier ervan zijn al aangelegd. Een adequate parkeeroplossing hoort bij een sportpark, vindt iedereen, maar erover nagedacht werd er pas laat en een beslissing erover is tot nu toe uitgesteld. Vorig jaar werden zes te onderzoeken opties door de stadsdeelraad vastgesteld: drie ín het park, twee in de zone Amsterdam-Rijnkanaal bij de Buitenkerkerweg en de optie parkeren onder winkelcentrum IJburg.

Sindsdien roeren alle partijen zich, voorstanders en tegenstanders. De sportclubs, vereniging Vrienden van het Diemerpark, buurtbewoners, ecologen, de fietsersbond, vogelwerkgroepen et cetera. Vorige maand droeg het Dagelijks Bestuur optie 1a, 62 parkeerplekken in het park net over de brug bij de Oeverzeggestraat, voor als de beste (minst natuur belastende) oplossing. Sindsdien is de lobby heviger geworden. Gisteravond stonden de belanghebbenden lijnrecht tegenover elkaar.

Als de verschillende partijen (SP, VVD, PvdA, GroenLinks, Méérbelangen, D66) hun standpunt ten aanzien van het voorstel geven, blijkt hiervoor geen meerderheid te zijn. De wig tussen voor en tegen wordt alleen maar groter. Op de tribune klinkt gesis en geblaas…

Niet iedereen tevreden
De sportclubs zelf, die zich bezwaard voelen dat hun bezoekers een flink stuk moeten lopen, zijn vooral bang voor vertraging. Als er nu geen besluit wordt genomen, komt de verdere uitbreiding van het sportpark in het geding, terwijl de wachtlijsten alsmaar groeien.

De tegenstanders gaat het om de natuurwaarden van het park, zoals zeldzame diersoorten, en ook om het recreatiegenot. Auto’s horen niet een stadspark en er andere oplossingen vinden zij. Ook de eigenaren van jachthaven De Vioolsleutel hebben een stem. Al zes jaar is hun een bescheiden parkeerterrein bij hun erf aan de Buitenkerkerweg beloofd. Zij zien een met de sportclubs gedeelde parkeerplek aan de Buitenkerkerweg best zitten.

De discussie lijkt eindeloos. Maar deze kwestie moet naar de raad, voor de sportverenigingen. Er moet een goed onderbouwde optie voor parkeren bij de sportvelden in het bestemmingsplan worden opgenomen. Daarover zijn eigenlijk alle leden het vlak voor middernacht eens.

Voor geen enkele onderzochte optie lijkt een meerderheid zijn. Drie van de zes partijen vinden parkeren ín het park not done. De stemming in de stadsdeelraad op 9 april zal dus spannend worden.

De uiteindelijk gekozen oplossing zal na 9 april worden uitgewerkt en meegenomen in het Herinrichtingsplan Diemerpark fase 2 komend najaar. Op zijn vroegst in 2014 kan dan een parkeervoorziening worden gerealiseerd.

Voor de eigenaren van de Vioolsleutel was er een lichtpuntje. Portefeuillehouder Van Spijk zegde toe bij hun terrein aan de Buitenkerkerweg onder de Nesciobrug ongeveer tien parkeerplekken te kunnen realiseren.

Lees ook:
Oplossing parkeervraagstuk Diemerpark: bescheiden parkeerplaats direct na de brug (14-03-2013)
Parkeerplaats Diemerpark nog geen uitgemaakte zaak (20-03-2013)
Proef met parkeren: ‘het is wel ver’ (19-10-2012)
Versnelde aanleg twee extra sportvelden in Diemerpark (24-04-2012)
Meer velden, en ergens ook parkeerplaatsen (19-01-2012)