Nieuws

Meer velden, en ergens ook parkeerplaatsen

Diemerpark, IJburg. Daar ligt een sportpark, voor hockey en voetbal, met in totaal drie velden. Veel te weinig, daar is iedereen het over eens. Beide clubs ter plaatse hebben honderden kinderen op de wachtlijst. Maar de aanleg van extra velden – dat willen alle partijen – is in de bepalende concept Startnotitie Diemerpark fase 2 nu eenmaal gekoppeld aan de aanleg van parkeerplekken in de buurt van die velden. En precies dat is een precaire kwestie.

In de commissievergadering Openbare Ruimte en Financiën van stadsdeel Oost werd op 18 januari deze notitie besproken. Hoe kan het park uitgebreid worden met drie extra velden voor hockey en voetbal, en op welke plekken nabij het sportpark is er ruimte voor parkeerplaatsen? Over onder meer die dilemma’s moest de stadsdeelraad zich buigen.

Voor de parkeerplekken zijn er vijf mogelijkheden in de notitie opgenomen: twee locaties langs het Dick Hilleniuspad, twee bij het Amsterdam-Rijnkanaal in de buurt van de jachthavens en een in de Oeverzeggestraat op IJburg. Aan alle locaties kleven nadelen. Is het niet de veiligheid, dan komt de ecologische verbindingszone wel in het geding, of is het te ver lopen en dus niet gastvrij.

In zo’n commissievergadering krijgen belanghebbenden gelegenheid tot inspraak. De sportverenigingen, de vereniging Hou Diemerpark Groen, de jachthavens Bovenkerkerweg (bij het Amsterdam-Rijnkanaal) en de Fietsersbond. Vanzelfsprekend krijgen ook de woordvoerders van de partijen in Oost (SP, VVD, PvdA, D66, GroenLinks en Méérbelangen) een ‘termijn’, om hun standpunt duidelijk te maken.

Het werd een lange avond. Maar om hier kort te gaan: nagenoeg iedereen is voor extra sportvelden, en het liefst een beetje snel. Dat er in de buurt parkeergelegenheid moet komen, staat voor veel partijen (zoals voor de PvdA, VVD, D66 en natuurlijk de sportclubs) ook buiten kijf.

De meeste stemmen waren er voor de twee opties langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Daarmee worden IJburgers ontmoedigd met de auto te komen, blijven groen en veiligheid in het park gewaarborgd en zijn de jachthavens langs de Diemerzeedijk (hen is jaren geleden door voormalige bestuurder van stadsdeel Zeeburg al een oplossing voor hun parkeerprobleem beloofd) geholpen. Diemerpark Groen en GroenLinks zagen graag de parkeergarage van winkelcentrum IJburg als optie in het onderzoek meegenomen. Dat zegde verantwoordelijk wethouder Thijs Reuten toe.

Een besluit is er tijdens deze vergadering nog niet genomen. Eind januari wordt de betreffende notitie waarschijnlijk goedgekeurd in de stadsdeelraad. Daarna worden de inrichting van het park, de aanleg van sportvelden, en vooral alle opties voor de aanleg van parkeerplekken goed onderzocht. In het voorjaar wordt dan een besluit genomen en kan na bestuurlijke goedkeuring de daadwerkelijke inrichting van start gaan. Maar het sportpark wordt voor 2013 niet uitgebreid.

Mening over sport en parkeren van de partijen in Oost weten? Lees dan deze eerder verschenen artikelen:
Extra sportvelden in Diemerpark (24-06-2011)
Actiegroep tegen parkeren in Diemerpark (24-09-2011)
Stadsdeelraad over parkeren in park (27-10-2011)
Nu ook stichting voor parkeren in Diemerpark (11-01-2012)