Nieuws

Oplossing parkeervraagstuk Diemerpark: bescheiden parkeerplaats direct na de brug

Hoe maken we een voor iedereen acceptabel eind aan de verkeerschaos die tijdens wedstrijden in sportpark IJburg de ergernis van omwonenden oproept? Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost is eruit: met een bescheiden parkeerplaats voor 62 auto’s, direct na de brug die naar de sportvelden leidt, kan worden voldaan aan de parkeerbehoefte van bezoekende voetbal- en hockeyteams. Door middel van een lus kunnen de auto’s gemakkelijk weer terugrijden, onveilige situaties met kerende auto’s worden zo vermeden. In de nadere uitwerking zal het wegdek van de brug zodanig worden belijnd dat het fiets- en voetgangersverkeer van de auto’s geen last zal hebben.

Aan dit voorstel van het dagelijks bestuur – dat vandaag naar de deelraad werd gezonden – ging een uitgebreide afweging vooraf. Er werden gesprekken gevoerd met omwonenden, met sporters van IJburg en met gastteams, natuurliefhebbers en andere parkgebruikers. En er werden alternatieven onderzocht, onder meer door een minder geslaagde proef met parkeren in de garage van het winkelcentrum (resultaat: te weinig plek en te ver van de velden). Stadsdeelwethouders Thijs Reuten (ruimtelijke ordening) en Jeroen van Spijk (parkeren) benadrukken dat in het voorstel de omvang van de parkeerplaats zo bescheiden mogelijk is gehouden, ver onder de norm die in het algemeen voor parkeervoorzieningen bij sportvelden geldt. Ook in verhouding tot het totale gebied gaat het om een kleine oppervlakte. Van Spijk: “Het Diemerpark is 90 hectare groot, de parkeerplaats zal niet meer ruimte innemen dan een halve hectare.” Bovendien gaan de bewindslieden er van uit dat IJburgers hier altijd op de fiets zullen komen. Maar gastteams komen nu eenmaal met de auto. “Denk aan de zogenaamde ‘rijmoeders’ die met een paar auto’s vol F’jes hier ‘uit’ komen spelen. Die moeten net als bij andere clubs in de regio dicht bij het sportveld kunnen parkeren, om niet met die kinderen en hun sporttassen te hoeven slepen.”

De Commissie Openbare Ruimte zal zich op 26 maart als eerste over het voorstel buigen. Als het plan – al of niet geamendeerd – in april of mei uiteindelijk ook bij de deelraad wordt geaccepteerd, zal het nader worden uitgewerkt en vervolgens worden meegenomen in het Herinrichtingsplan Diemerpark fase 2, dat komend najaar op de agenda staat. Als alles doorgaat, kan de parkeervoorziening in het voorjaar van 2014 worden gerealiseerd, samen met de twee resterende sportvelden die het sportpark IJburg tegen die tijd zullen completeren.
En hoe gaat het dan met parkeren in het lopende seizoen? Reuten: “Daar is helaas geen tussenoplossing voor. Maar de raad kan natuurlijk altijd besluiten om de uitvoering van de parkeervoorziening naar voren te halen.” Dat wordt afwachten dus…..

Lees ook:
Auto’s toegestaan in Diemerpark (14-03-2013)
Diemerpark, natuur of dictatuur (ingezonden stuk) (11-03-2013)
‘Het is wel ver’ (19-10-2012)
Meer velden, en ergens ook parkeerplaatsen (19-01-2012)

5 Reacties

  1. Ver onder de norm? Welke norm? Er is in ieder geval bij het bestemmingsplan een grote fout gemaakt om hier sportvelden te plannen. Ik krijg op basis van dit artikel sterk de indruk dat het besluit al vast staat. Door een minder geslaagde proef met parkeren in de garage van het winkelcentrum (resultaat: te weinig plek en te ver van de velden) de uitkomsten van dit onderzoek zijn die nog ergens te lezen. Ik heb grote twijfels bij de politieke integriteit van de desbetreffende bestuurders.

  2. @Robert Woud. Al die resultaten kun je gewoon vinden via de website van stadsdeel Oost. Om nou meteen te twijfelen aan de integriteit van bestuurders….. Hoe gaat het trouwens met de verkoop van je huis op de Lisdoddelaan? Al een mooi plekje in de binnenstad gevonden voor je zelf, eventuele geliefde, en je honden?

  3. De parkeerproef is helaas niet deugdelijk uitgevoerd. Te weinig plek is feitelijk onjuist omdat de vrienden van het Diemerpark elke zaterdag zijn gaan kijken in de parkeergarage en we geconcludeerd hebben dat er ruimschoots plekken zijn in de parkeergarage. Te ver van de velden op basis van welke argumenten cq feiten wordt e.e.a. onderbouwd?. Het zou fijn zijn als er op basis van juiste feiten en argumenten wordt aangegeven waarom parkeren onder het winkelcentrum geen goed alternatief is .

  4. Mathijs bedankt voor je reactie; ik hoef jou natuurlijjk als deeltijd advocaat niet te vertellen wat tunnelvisie betekent en onbehoorlijk bestuur toch? Jij bent toch nog steeds voorzitter van de voetbalclub? En omdat je zo nieuwsgierig bent kan ik je vertellen dat wij heerlijk op de Lisdoddelaan blijven wonen en nog heel vaak van het autovrije Diemerpark gebruik blijven maken. Twee woorden die ik mis in deze en andere discussies met een politieke lading is innerlijke beschaving.

  5. Graag gedaan Robert, en wat heerlijk voor jullie dat de verhuizing naar de binnenstad uit de agenda is geschrapt! Overigens ben ik geen voorzitter van de voetbalclub hoor. Veel plezier in de ruim 80ha Diemerpark die autovrij is en blijft.

Comments are closed.